Adegeest toont weer sjoemelberekening aan in milieuberekeningen

Bron: SchipholWatch


Dr ir Leon Adegeest toont opnieuw aan dat de milieuberekeningen rond vliegveld Lelystad zwaar gemanipuleerd zijn. De stikstofuitstoot is met liefst een factor 30 omlaag gerekend – ofwel slechts 3 procent van de te verwachten uitstoot is weergegeven in de officiële rapporten. Koren op de molen van stikstofstrijder Johan Vollenbroek, lijkt ons.

Links de gegevens zoals gepubliceerd in de milieu-effectrapportage voor vliegveld Lelystrad, rechts de gegevens waarmee de ingehuurde bureautjes gingen rekenen – een verschil van een factor 30 (!) | Illustratie: Leon Adegeest via Twitter.

Adegeest liet eerder van de geluidsberekeningen rond Lelystad geen spaan heel. Die bleken op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur er zó ver naast te zitten dat de opening van het vliegveld opnieuw moest worden uitgesteld.


Ministerie wilde gegevens niet vrijgeven

Voor zijn nieuwste berekeningen vroeg Adegeest de zogenaamde invoergegevens op. Zeg maar de getallen waarmee het ministerie van Cora van Nieuwenhuizen aan de slag ging met het berekenen van de stikstof. Dat moest via een beroep op de wet openbaarheid bestuur (WOB) omdat de minister niet van plan was die gegevens op vrijwillige basis openbaar te maken.


In eerste instantie werd het verzoek van Adegeest dan ook afgewezen, maar na een bezwaar werden op 21 september jongstleden alsnog een aantal van die gegevens toegestuurd.


Oud-ondernemer Adegeest voelde al geruime tijd nattigheid omdat de stikstofdeposities van Lelystad wel erg laag leken in zijn optiek.


Zelfde truc als met stikstofberekening vliegverkeer Nu hij de aangeleverde gegevens heeft geanalyseerd blijkt de situatie nog veel ernstiger dan hij dacht. Een groot deel van de toegangswegen naar vliegveld Lelystad zijn niet meegerekend, terwijl dit volgens de wet wel moet gebeuren. Maar de startcijfers blijken sterk overdreven omdat wederom wordt gerekend met een veel te grote zogenaamde warmeteinhoud van de stikstofbronnen.

Veel toegangswegen naar vliegveld Lelystad worden niet meegerekend door de ingehuurde bureautjes | Illustratie: Leon Adegeest via Twitter).

Een hoge warmteinhoud zorgt er – op papier – voor dat de stikstof niet neerslaat op natuurgebieden, maar dat deze grotendeels in het niet verdwijnt – opstijgt in de warme lucht en daar wordt afgebroken.

Alsof dat nog niet genoeg is rekenden de bureautjes met een stikstofuitstoot die veel lager lag dan gepubliceerd was in de milieueffectrapportage voor Lelystad uit 2014 (zie de eerste illustratie). Slechts ongeveer 3 procent van de werkelijke uitstoot werd gebruikt om de neerslag van stikstof op de natuurgebieden te berekenen. Vergelijk het maar met een auto die wordt verkocht met een verbruik van 1 liter benzine op de 100 kilometer, die na aanschaf blijkt slecht drie kilometer op een liter te rijden.


Wel of geen vergunning nodig Wanneer Adegeest de berekeningen overdoet blijkt dat Lelystad ver boven de norm uitkomt die geldt voor de Wet natuurbescherming. Het ministerie had zo gerekend dat een vergunning in het kader van die wet niet zou hoeven worden aangevraagd, maar nu blijkt dat die vergunning wel degelijk nodig is.


Adegeest: “We kunnen gerust concluderen dat hier sprake is van een ernstige vorm van doelredeneren en dat de stikstofmelding van vliegveld Lelystad niet te goeder trouw is gedaan. Mogelijk is hier sprake van strafbare feiten, zoals overtreding van de Wet economische delicten. Dit wordt nu onderzocht door het Openbaar Ministerie”. Adegeest deed eerder met zijn burgergroep SATL-Lelystad aangifte tegen het ministerie en een aantal ambtenaren en ingehuurde bureautjes.


Koren op de molen van Vollenbroek De nieuwe conclusies van Adegeest zullen koren op de molen zijn van Johan Vollenbroek en zijn stichting Mobilisation for the Environment. Hij diende eerder een verzoek tot handhaving van de stikstofwetgeving in bij het verantwoordelijke ministerie van Landbouw. Dat werd ook na bezwaar afgewezen, maar de verlening van de vergunning aan alle vliegvelden in ons land moet nog plaatsvinden.


Voordat die vergunningen worden uitgedeeld, kan nog bezwaar worden gemaakt. Vollenbroek is van plan dit te doen en heeft met de nieuwe bevindingen van doctor Adegeest nieuwe munitie in handen.