Akkoord KLM met cabine en grond over loonoffer, geen deal met piloten

Bron: Telegraaf


De vakbonden voor cabine- en het grondpersoneel hebben een akkoord gesloten met KLM over een sociaal plan en een tijdelijk loonoffer. Met de pilotenvakbond VNV is er nog geen overeenstemming. Dat heeft KLM donderdag bevestigd.

Beeld: HOLLANDSE HOOGTE / ANP

KLM moet donderdag een herstructuringsplan inleveren om aan de voorwaarden voor miljardensteun van het kabinet te voldoen. De luchtvaartmaatschappij kan een lening van €3,4 miljard euro om de coronacrisis te overleven. Minister Hoekstra (Financiën) heeft daarbij als eis gesteld dat de kosten met 15% omlaag gaan, en dat de KLM’ers daar aan bijdragen middels een offer op de arbeidsvoorwaarden.


In grote lijnen komen de afspraken neer op het inleveren van toegezegde loonsverhogingen, en voor hogere inkomens de 13e maand. Hoewel er geen akkoord is met de piloten, wordt het plan donderdagmiddag toch naar minister Hoekstra gestuurd.


Het ministerie van Financiën meldt donderdagmorgen in een reactie dat het plan eerst beoordeeld gaat worden, voordat de tweede tranche van het steunpakket overgemaakt zal worden. Een eerste betaling werd eind augustus al gedaan.


Winstdeling inleveren

Bronnen rondom de onderhandelingen melden dat met het voorstel van de VNV niet voldaan zou worden aan de bezuinigingseis. daarnaast eisten de piloten dat de andere groepen ook hun winstdeling over 2019 in zouden moeten leveren. Uit het akkoord met de grondbonden blijkt dat werknemers met een inkomen onder modaal daar toch iets uitbetaald zullen krijgen. De VNV meldt in een reactie dat het overleg met de directie nog gaande is.


Volgens FNV Cabine zijn er „rechtvaardige afspraken” gemaakt over een tijdelijke reductie van arbeidsvoorwaarden, een sterk verbeterde beëindigingsvergoeding bij boventalligheid en een terugkeergarantie van vijf jaar. De bonden moeten de afspraken nog voorleggen aan hun achterban.


Met de grondbonden werd donderdagochtend om twee uur een akkoord bereikt, met cabine tot in de vroege ochtenduren. FNV-bestuurder Birte Nelen. Zij spreekt liever van een overeenstemming dan van een akkoord, omdat de details nog moeten worden uitgewerkt.


„Hopelijk is de inhoud voldoende om KLM te redden. Door de eisen van Hoekstra en de bijbehorende geheimhouding hebben we met de handen op de rug en met een slot op de mond moeten onderhandelen”, zegt voorzitter Reinier Castelein van vakbond De Unie. „Dit proces voelt niet goed.”

Vakbonden eisten dat cabinepersoneel dat tot één keer modaal verdient er nog wel op vooruit gaat. Volgens Nelen kunnen deze medewerkers nu wel een lichte verbetering tegemoet zien, maar niet in de mate die in cao’s is afgesproken. Ook is beloofd dat personeel dat tot anderhalf keer modaal verdient zo veel mogelijk wordt ontzien.


KLM moet naar verwachting duizenden personeelsleden ontslaan om te bezuinigen, zo meldde de ondernemingsraad eerder aan De Telegraaf. In hoofdlijnen is ook afgesproken dat werknemers tot vijf jaar na hun ontslag vooraan in de rij staan om terug te keren in hun oude functie, mocht het beter gaan met de luchtvaartmaatschappij. Dat betekent dat als ze carrière hebben gemaakt niet opnieuw onderaan beginnen. Wat dit betekent voor de salarissen bij terugkeer is nog onderwerp van verdere uitwerkingen. KLM verwacht pas in 2024 terug te zijn op reizigersaantallen van voor de coronacrisis.