Beweging bij KLM voor loonoffer

Bron: Telegraaf


De vakbonden bij KLM koersen op het afzien van loonsverhoging en inleveren van de eindejaarsuitkering, om aanspraak te kunnen maken op leningen met staatsgarantie. Donderdag moet het voorstel voor 15% kostenbesparing klaar zijn.

Beeld: Telegraaf

Maandag lanceerde pilotenvakbond VNV een voorstel waar door de andere KLM-vakbonden reikhalzend naar uit werd gekeken. Minister Hoekstra (Financiën) stelde bij de presentatie van het steunpakket van KLM van €3,4 miljard dat ’de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen’. De veelverdienende piloten kwamen daarbij meteen in beeld.


De vliegers zijn bereid om af te zien van de hun toegezegde loonsverhoging van dit jaar en volgend jaar, en ook van hun winstdeling uit 2019 en de 13e maand van dit en volgend jaar. Zij gaan met dat laatste verder dan de grondbonden, maar eisen wel 18 vakantiedagen daarvoor terug. Volgens VNV-voorzitter Willem Schmid leveren de piloten daarmee in totaal 20% in. Verder staan de KLM-vliegers open voor detachering bij andere maatschappijen.


De vraag is of de voorstellen genoeg zijn voor minister Hoekstra door wiens voorwaarden de al moeilijke onderhandelingen nog ingewikkelder werden. Zijn nivelleringsvoorstel betekende een primeur voor Nederland. De minister trad volgens de vakbonden in hun mandaat en liet het aan KLM-topman Pieter Elbers om dit gevecht met zijn personeel te voeren. Elbers meldde vorige week intern dat hij er vanuit ging dat er komende donderdag een voorstel voor Hoekstra ligt. De luchtvaartmaatschappij wil niet reageren zolang de gesprekken nog lopen.


Reddingsboei

Zondagavond hebben vakbonden NVLT, VKP en CNV ook een voorstel bij de KLM-directie neergelegd. Ze willen ’alles op alles’ zetten om de reddingsboei van de overheid te pakken. Hun voorstel komt ook neer op het inleveren van toekomstig loon. Modale inkomens worden ontzien en de inkomens daarboven leveren hun bijdrage door af te zien van een beloofde loonsverhoging in 2020 en 2021 en eventueel een nullijn in 2022. Elk ’domein’ , dus grond, cockpit en cabine, moet volgens insiders ongeveer €60 miljoen bijdragen, samen €180 miljoen.


Cabinevakbond VNC is nog in gesprek met KLM. Het overleg gaat de komende dagen nog door, melden betrokkenen. De voorstellen die tot nu toe gedaan zijn, lijken echter niet te leiden tot een structurele kostenverlaging. Ze gaan uit van het inleveren van toekomstig loon, waarmee de loonsom rond hetzelfde niveau als in 2019 uit zal komen. „Wij proberen het maximaal aantal banen te behouden door in zet zetten op omscholing en indien nodig te werken in lagere functies. Structureel inleveren doen we niet. Tijdelijk wel, en naar onze mening fors ook”, zegt voorzitter Reinier Castelein van vakbond De Unie.


KLM heeft het steunpakket van de overheid nodig om de coronacrisis te overleven maar maandenlang draaiden de vakbonden en de KLM-directie om elkaar heen. Ook moest er gewacht worden op het definitieve bezuinigingsplan van KLM dat eind juli werd gepresenteerd. Daarin werd aangekondigd dat er 5000 van de 30.000 banen zullen verdwijnen. Pas begin september gingen de gesprekken met de vakbonden van start.


Gat

Zicht op herstel is er nauwelijks, dat komt naar verwachting pas in 2024. De nieuwe cao die de VNV wil afsluiten, loopt echter tot februari 2022 waarmee er een gat is tussen het offer, het verwachte herstel en de looptijd van de voorwaarden van Hoekstra.


Opvallend is dat de VNV KLM om een aantal zaken vraagt waar ze niet voor in de buidel hoeft te tasten maar die wel ’waardering’ opleveren, aldus pilotenvakbondvoorzitter Schmid. Zoals een ’verbetering’ van de reisfaciliteiten, zoals upgrades in de business class. Bronnen binnen KLM menen dat dit ’arrogant’ is, gezien de penibele situatie van de ’blauwe zwaan’. „We verlagen door middel van een combinatie van matregelen in totaliteit onze arbeidsvoorwaarden en dat kan voor KLM leiden tot een groene vink bij voorwaarden die ze hebben afgesproken en realiseren van hun herstructureringsplan”, zegt Schmid.