Brief aan ambtenaren


Geachte ambtenaren,


De KLM dreigt om te vallen en heeft alweer staatssteun nodig. Dit is op zijn minst verwonderlijk, nu de KLM circa 2 jaar geleden al een kapitaalinjectie van 780 miljoen euro van de overheid heeft ontvangen en in 2003, op de rand van haar faillissement, in het huwelijk moest treden met Air France. Tegelijkertijd is het bedrijf het middelpunt geworden van maatschappelijke discussies over het bonus- en personeelsbeleid, belastingontwijkende piloten, de belastingvrijstellingen voor tickets, BTW en kerosine, uitdelen van vouchers aan consumenten, uitzonderingen voor het uitstoten van fijnstof, CO2 en geluid en de tekortschietende veiligheidsmaatregelen. Ook in de recent gepubliceerde luchtvaartnota wordt de KLM de hand boven het hoofd gehouden doordat andere luchtvaartmaatschappijen die een betere concurrentiepositie hebben, buiten de deur worden gehouden.


Het komt er in essentie op neer dat de KLM op geen enkele manier economisch rendabel is, of lijkt te gaan worden. Normaal gesproken was dit bedrijf al jaren geleden failliet gegaan. Dat dit nog niet is gebeurd, is volledig te danken aan de steun die de overheid steevast verleent.


Als u als ambtenaar toch uw werk zorgvuldig en transparant wilt uitvoeren, en de KLM wilt beoordelen als ieder ander bedrijf, dus zonder privileges, wordt u weggehoond en zelfs weggezet als de persoon die hét icoon van nationale trots ondermijnt. Ik begrijp als geen ander dat het niet makkelijk voor u is om de druk van de KLM lobby te weerstaan. Maar vasthouden aan de voorkeursbehandeling van de KLM zal uiteindelijk alleen maar leiden tot grotere teleurstellingen en economische en maatschappelijke schade.


Ik vraag de betrokken ambtenaar om de KLM op eenzelfde manier te beoordelen als ieder ander bedrijf. Ik ben ervan overtuigd dat dit een eerste goede stap zal zijn om het vertrouwen van de Nederlander terug te winnen wanneer het gaat over de Nederlandse luchtvaart.