Brief aan de aandeelhouders van de KLM

Beste aandeelhouder van de KLM,


U heeft ongetwijfeld geen aandelen in de KLM vanwege de fantastisch cijfers en het wenkende toekomstperspectief. Normaliter doet een investeerder goed onderzoek voor hij/zij gaat investeren. In het geval van de KLM zal de investeerder al snel tot de conclusie komen dat ingezet wordt op verouderde verdienmodellen, de KLM tekortschiet in haar personeelsbeleid en afhankelijk is van continue overheidsinjecties en subsidies. Kortom, er is géén sprake van een commerciële onderneming. De enige reden dat u als investeerder aandelen aanhoudt, kan niet anders zijn dan dat u ervan uit gaat dat de overheid, als medeaandeelhouder, opnieuw een extra kapitaalinjectie organiseert. U heeft groot gelijk, de overheid kan immers toch geen kant op. Wie laat immers zijn nationale blauwe trots failliet gaan?


De oproep aan de overheid, als aandeelhouder, is echter om kritisch na te denken over de toekomst van de KLM. Want met uw huidige inzet en koers gaat dit de kostbaarste grap van de eeuw worden. Een grap waarvoor u de gewone Nederlander en de Nederlandse economie laat opdraaien.

Ik volg het dossier met belangstelling en zal u als overheid waar mogelijk met raad en daad terzijde staan.


Hartelijke groet,