Brief aan Mark Rutte

Geachte heer Rutte, Beste Mark,


Het is mij niet ontgaan dat de coronacrisis u van de straat houdt. Niet alleen binnen Nederland, maar ook binnen de EU, waar u inmiddels een pittige discussie voert over het verlenen van economische steun aan zwaar getroffen landen.


Het is verschrikkelijk dat de Zuid-Europese landen zo zwaar getroffen zijn door Corona, en Nederland is zeker bereid te helpen – maar wij willen niet betalen voor landen die jarenlang willens en wetens met geld zijn blijven smijten in weerwil van hun groeiende staatsschuld. Zelfs als de emoties hoog oplopen, en de machtige broeders als Frankrijk en Duitsland de druk en de kritiek op het kabinet opvoeren, lijkt u als premier rotsvast achter uw standpunt te staan: Wat Nederland betreft wordt financiële steun alleen toegekend onder zware voorwaarden – zeker aan landen die het jarenlang niet zo nauw hebben genomen met de begrotingsafspraken.


Het is daarom des te opvallender dat u binnen de Nederlandse grenzen een laissez faire houding aanneemt richting een bedrijf als de KLM. Onze blauwe trots staat immers ook niet bepaald bekend om haar sterke begrotingsdiscipline.


Het behoeft geen uitleg dat de KLM deal door Brussel zal worden aangegrepen als argument om juist wel onvoorwaardelijke financiële steun te verlenen aan getroffen economieën. De ijzeren reputatie van Nederland op het gebied van zuinigheid en noodzaak van een goede begrotingsdiscipline is tenslotte toch niet zo absoluut.


Op het oog lijkt dit optreden van het kabinet tegenstrijdig en het maakt mij erg nieuwsgierig naar de ware inzet van u en uw kabinet in Frankrijk – zeker nu Brussel zoekt naar een mogelijkheid om Nederland alsnog over te halen de Europese corona aanpak te steunen.


Hartelijke groet,