Brief aan overheidsdienaren van de rechterlijke macht


Geachte overheidsdienaren van de rechterlijke macht,

Ik ben bekend met het feit dat de rechterlijke macht aanzienlijk is beperkt in het spreken van recht en het vormen van oordelen binnen het luchtvaartdossier. Gelukkig zie ik ook dat de rechterlijke macht de Nederlandse Staat wijst op haar verplichtingen en afspraken, zoals onlangs in het Urgenda-arrest.


Als rechter bent u uiteraard bekend met gedachte achter inspraakprocedures en rechtsbescherming van burgers bij overheidsbesluiten. In de praktijk van het Nederlandse luchtvaartbeleid zijn deze procedures en bescherming uitgehold. Ik voorzie daarom dat ook in het luchtvaartdossier uw onpartijdige en toetsende rol zal groeien en uw inzicht noodzakelijk zal zijn om de democratische waarden zoals gelijkheid en beginselen van behoorlijk bestuur te beschermen.


Vriendelijke groet,