Brief aan Pieter Elbers

Geachte heer Elbers, beste Pieter,


Zoals u weet volg ik u nauwlettend en ben ik onder de indruk van de wijze waarop u de KLM leidt. Geen uitdaging is u te groot of u weet deze met uw unieke kwaliteiten het hoofd te bieden.


U staat nu voor de loodzware opdracht om een deel van uw KLM familie te ontslaan. In Nederland is sprake van sterke bescherming van werknemers door jarenlange strijd van de vakbonden, een goed arbeidsrecht en duidelijke sociale arbeidsprincipes. Het ontslagtraject leek even op een zeer complexe uitdaging uit te draaien.


Maar ook nu weer heeft u het voor elkaar gekregen om de in Nederland bekende sociale principes als last-in-first-out niet te laten gelden voor de KLM. Hiermee kunt u zonder veel gedoe afstand doen van het dure personeel met veel dienstjaren, wat best bijzonder is voor een bedrijf dat zich graag presenteert als een grote loyale familie.


Het feit dat u deze uitzondering op de regels weer voor elkaar krijgt, terwijl u steun van de overheid krijgt, getuigt wederom van een excellent staaltje A-level management. Chapeau Pieter, u ontvangt voor deze prestatie een 2e AVA medaille.


Hartelijke groet,