Brief aan wetenschappers & adviseurs


Geachte wetenschappers en adviseurs,


Als ingewijde in het luchtvaartdossier bent u vanzelfsprekend bekend met de praktijk om vliegtuiggeluid te berekenen in plaats van te meten. U weet uiteraard ook dat hiermee een fictieve werkelijkheid is gecreëerd, waarvan de luchtvaart profiteert en enorm veel Nederlanders de dupe zijn. Deze gang van zaken is illustratief voor het feit dat de wetenschap eerder onderdeel van het probleem is geworden, dan dat zij bijdraagt aan het vinden van praktische oplossingen.


Het is uiteraard u goed recht, en vooral ook financieel aantrekkelijk, om weer eens een rapport te schrijven over geluidshinder, veiligheidseffecten, economische effecten, gezondheidseffecten en ruimtelijke of milieu effecten. Toch doe ik een dringend beroep op u om uw unieke rol als kritische, onafhankelijke en vernieuwende wetenschapper in te zetten voor onderzoeksvragen die daadwerkelijk wat gaan opleveren voor de toekomst van Nederland.


Vriendelijke groet,