WTL | Mainportgroei voorbij met internationaal openbaar vervoer

Download

WTL - Mainportgroei voorbij met internat
Download • 482KBTitel

Mainportgroei voorbij met internationaal openbaar vervoer

Auteur

dr. Hans Buurma

Type

Analyse, Onderzoeksrapport

Jaar van publicatie

2020

Conclusie van rapport

Luchtvaartgroei is op Schiphol aantoonbaar onnodig voor de economie en schadelijk voor de samenleving. Het groeiplan van Schiphol en IenW als mainport (dus geen topsector of banenmotor) past niet meer bij de eisen van deze tijd. De enorme reservecapaciteit op Schiphol kan tientallen jaren lang ingezet worden onder een nieuw plafond van 400.000 vliegtuigbewegingen, zowel voor optimale bereikbaarheid als voor vermindering van stikstof, CO2 en vlieghinder. Wij stellen de minister van I&W en de Tweede Kamer voor dit nieuwe perspectief na grondig onderzoek uit te werken in een aangepaste luchtvaartnota 2020-2050.


Bron: WTL