Corona hindert treinpromotie

Bron: Zakenreis


KLM, Schiphol en NS willen verder met hun promotie van de trein voor kortere afstanden, maar in een nieuwe ‘Actieagenda’ staat dat corona de plannen op losse schroeven kan zetten.De Actieagenda Trein en Luchtvaart is geschreven door KLM, Schiphol, NS en ProRail, in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het rapport is afgelopen week aangeboden aan de Tweede Kamer en borduurt voort op veranderende inzichten van de luchtvaartsector.


Zowel KLM als Schiphol erkenden de afgelopen jaren de noodzaak van vergroening van de branche. Een van de voorgestelde plannen was om vluchten vanuit Nederland naar bestemmingen tot een afstand van 700 kilometer zoveel mogelijk te vervangen door vervoer per (hogesnelheids-) trein.


De voorbereiding van de Actieagenda dateert van vóór de corona-pandemie, die in maart 2020 uitbrak.

Onder de noemer Ambitie wijzen de vijf partijen als inleiding op het plan erop dat COVID-19 “evenwel” een grote impact heeft. “Op dit moment is het nog onzeker wat de (structurele) effecten hiervan zijn voor de komende jaren. Partijen hebben getracht hiervan een zo goed mogelijk beeld te krijgen en kunnen helaas niet uitsluiten dat dit invloed heeft op de (timing van de) in dit document genoemde maatregelen.”


KLM gaat in een eigen persbericht over de Actieagenda volledig voorbij aan de mogelijke effecten van corona. Dàt er een impact zal zijn is zeker, hoe groot die zal zijn, weet niemand. De samenstellers van het rapport nemen daarom de situatie van vóór de pandemie als uitgangspunt.


Zes steden Wat zijn de plannen? “In de agenda staan acties en maatregelen om van de internationale trein op afstanden tot 700 kilometer een logische keuze te maken als alternatief voor en in aanvulling op het vliegverkeer,” schrijven de vijf partijen.


Ze noemen “om te beginnen” zes steden die nu ook vanaf Schiphol met het vliegtuig worden bediend, maar waar de trein deze rol voor een deel zou moeten overnemen. Het betreft Brussel, Parijs, Londen, Düsseldorf, Frankfurt en Berlijn. “Deze zes bestemmingen namen totdat de COVID-19 situatie zich aandiende ongeveer 14 procent van het aantal vliegbewegingen van en naar Schiphol voor hun rekening,” aldus het rapport.


Uiteindelijk streven de vijf partijen naar “een betere aansluiting van de netwerken van internationale trein en luchtvaart in Nederland” met als doel “een optimale inzet en benutting van de beschikbare spoor- en luchtruimcapaciteit.”