De vrijdagmiddaggebeurtenis

Bron: SchipholWatch


Het was weer bijna weekend. Om vijf voor vijf maakte het kabinet vandaag bekend de luchtvaartnota en de groei van Schiphol naar 800.000 vluchten per jaar te hebben goedgekeurd.

Foto: Mika Baumeister via Unsplash

Dergelijke mededelingen worden in het dossier luchtvaart altijd vlak voor het weekend gedaan. Dan kan het volk even stoom afblazen en vallen de reacties op de eerstvolgende werkdag wel weer mee.

Duidelijker kan het niet. Regeringspartijen VVD, CDA, ChristenUnie en D66 hebben volledig maling aan de 2,5 miljoen mensen rond de Nederlandse vliegvelden die dagelijks met de overlast en vervuiling van het vliegverkeer te maken hebben.Schijnheilig


VVD en CDA hebben daar nooit een geheim van gemaakt. Dat is wel zo duidelijk. Veel erger zijn CU en D66 die in woord meedenken met de milieubewuste en zwaargehinderde burger, maar in de praktijk gewoon instemmen met de VVD-hobby van ongebreideld doorvliegen – ondanks alle negatieve effecten op gezondheid, virusdistributie, staatskas, leefomgeving en veiligheid.


Staatskas? De vliegindustrie was toch zo belangrijk voor ons land? Afgezien van het feit dat het Frans-Nederlandse AFKLM al tien jaar lang geen dividend meer uitkeert bij gebrek aan baten, slokt dit technisch failliete bedrijf inmiddels met graagte miljarden per kwartaal op aan belastinggelden.Rentmeesters en semi-groenen


Bijna vier jaar lang zit de semi-groene D66 nu in de regering. Net als de ‘rentmeesters’ van de Christenunie. Al die jaren hebben ze omwonenden van vliegvelden de hand op het hart gedrukt dat er echt wel oog was voor de ellende veroorzaakt door de vliegtuigen.


Maar al die jaren hebben ze stiekem en met kennelijke graagte meegestemd met grote broer VVD die niets liever wil dan van Schiphol het allergrootste vliegveld van de hele wereld te maken.

Helemaal niets hebben Christenunie en D66 kunnen betekenen voor de 2,5 miljoen burgers met overlast van megalomaan vliegverkeer.Nooit eerder zoveel extra vliegverkeer gefaciliteerd

Integendeel: geen enkele regering heeft ooit ingestemd met een zo grote groei van de vliegterreur als nu is vastgesteld. Dit ‘groenste’ kabinet blijkt de ergste nachtmerrie te zijn van heel klimaat-, milieu- en stilte-minnend Nederland.


Wij beseffen ons dat omwonenden van Schiphol van alle politieke kleuren zijn. Ze zijn rechts, links of meer van het midden. Zwart, wit of een andere kleur. Maar als u over een paar jaar niet twee keer zoveel vliegtuigen over uw dak wilt zien (en vooral horen) vliegen als nu al het geval is, blijven er weinig partijen over om in maart volgend jaar op te stemmen. Zie voor een onderbouwd advies de Kieswijzer Luchtvaart van Paul van der Maesen.