OZV | (On)gehoorde geluidsschade van Schiphol

Download

OZV - Ongehoorde-geluidsschade-van-Schip
Download • 4.43MB


Titel

(On)gehoorde geluidsschade van Schiphol

Auteur

W. van Dongen & F. Harmsen

Type Onderzoeksrapport

Jaar van publicatie

2019

Samenvatting

In dit rapport onderzoeken wij verschillende vragen met betrekking tot vlieghinder in het noordelijk deel van Zuid-Holland en voor een vraag voor het gehele gebied rondom Schiphol, zie

hoofdstuk 4. Wij komen tot de volgende conclusies:


• Het aantal bewoners dat aan grotere hoeveelheden vlieglawaai wordt blootgesteld dan geadviseerd door de Wereldgezondheidsorganisatie is aanzienlijk hoger dan in de concept-MER

van Schiphol wordt aangegeven.


• Berekende geluidscontouren van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol over het gebruiksjaar

2018 komen op 20 van 21 onderzochte meetpunten niet overeen met gemeten waarden. In

al deze gevallen zijn de gemeten waarden hoger dan de berekende waarden.


• Ook in 2018 wordt nog steeds overwegend laag aangevlogen voor landingen op Schiphol,

waarvan een groot deel zelfs bijzonder laag (600 m), zie bijlage 1 op pagina 24. Dit gebeurt

ook boven gebieden die op grote afstand (>20 km) van Schiphol liggen. Hoger aanvliegen

zou het pieklawaai dat deze landingen veroorzaken aanzienlijk verlagen.


• In zowel het gebruiksjaar 2016 als 2018 was het vlieglawaai voor vrijwel alle onderzochte

meetpunten (ruim) hoger dan de door de Wereldgezondheidsorganisatie opgestelde aanbevelingen.


• Nieuwere vliegtuigen lijken minder geluidsoverlast te veroorzaken dan oude vliegtuigen,

maar de hinderbeperking is gering.


Bron: OZV