Duurzame brandstof voor DHL op Schiphol

Bron: Piloot & vliegtuig


SCHIPHOL – Shell Aviation gaat alle vliegtuigen van DHL Express die op Schiphol Airport moeten bijtanken, het komende jaar afvullen met door Neste geleverde Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Deze SAF wordt bijgemengd met gewone kerosine en is gewonnen uit restmaterialen, gerecycled afval en duurzaam gewonnen biobrandstof. Zou geen bijmenging plaatsvinden, dan zou de reductie van schadelijke stoffen vergeleken met fossiele vliegtuigbrandstof zo’n tachtig procent zijn.


Dit bijtanken werd mogelijk na een in september 2020 overeengekomen leveringsdeal tussen Shell en Neste en speelt in op DHLs ambitie om in 2050 emissieloos te vliegen. Hoewel de vraag naar SAF groeit, is de raffinagecapaciteit niet voldoende om daaraan te kunnen voldoen. Momenteel wordt in raffinaderijen in Rotterdam en Singapore zo’n honderdduizend ton per jaar geproduceerd. Over twee jaar moet dit opgelopen zijn tot jaarlijks 1,5 miljoen ton.