EASA | Milieurapport over de Europese Luchtvaart 2019 [Samenvatting]

Download

EASA Milieurapport over Europese luchtva
.
Download • 250KB

Titel

Milieurapport over de Europese Luchtvaart 2019 [Samenvatting]

Auteur

EASA

Type

Rapport, Overzicht - Samenvatting

Jaar van Publicatie

2019


Abstract

De Europese Commissie heeft officieel het tweede European Aviation Environmental Report ontvangen, dat is opgesteld en gepubliceerd door het European Aviation Safety Agency (EASA) in nauwe samenwerking met het European Environment Agency (EEA) en EUROCONTROL. Het rapport geeft een uitgebreid overzicht van de milieuprestaties van de sector en laat zien dat de oplossingen die momenteel op EU-niveau worden ingezet, verbeteringen mogelijk maken in de duurzaamheid van de luchtvaart in Europa, namelijk in termen van geluid per vlucht of brandstofverbruik per passagier. Nu het luchtverkeer de komende jaren verder zal toenemen, zal de ecologische voetafdruk van de sector in Europa echter blijven toenemen - d.w.z. de totale uitstoot en het totale aantal mensen dat wordt getroffen door schadelijk geluid. De bijdrage van de sector aan de strijd tegen klimaatverandering vereist zijn volledige inzet om te investeren in oplossingen voor het koolstofarm maken van de luchtvaart, waarbij wordt gewerkt aan de EU-visie op het koolstofarm maken van 2050. Het rapport onderstreept ook de noodzaak om overeenstemming te bereiken over effectieve en robuuste mondiale maatregelen voor de internationale luchtvaart om de klimaatverandering aan te pakken en naar behoren bij te dragen aan de temperatuurdoelstellingen die in het kader van de Overeenkomst van Parijs zijn overeengekomen.

Bron: Europese commissie