Een bloemetje van KLM?

Bron: FD


De felle discussies over KLM, de piloten, de intimidaties: het zal de komende weken allemaal wat luwen. Er ligt namelijk een akkoord tussen piloten, cabinepersoneel, grondwerkers en KLM over loonmatiging en een sociaal plan. En minister Wopke Hoekstra lijkt er tevreden mee te zijn.


Dan kan de schijnwerper nu weer op de steunoperatie van €3,4 mrd. KLM staat er slecht voor na drie kwartalen van zware verliezen. Het dringende kabinetsadvies aan de burgers om tot medio januari niet naar het buitenland te reizen, zal de onderneming nog meer afhankelijk maken van het overheidsinfuus.

Bron: Financieel Dagblad

Hoeveel zal KLM ontvangen aan steun? En hoe verhoudt zich dat tot buitenlandse concurrenten? Als we kijken naar het steunbedrag per KLM-werknemer, dan loopt dat al aardig in de papieren. De eerste tranche van het steunpakket, €940 mln, is eind augustus overgemaakt. Daar komt naar schatting €550 mln aan loonsubsidie bij van de regelingen NOW I en II. Dat bedrag opgeteld en gedeeld door de 30.000 werknemers geeft een steunbedrag van nu al bijna €50.000.


Als ook de rest van de €3,4 mrd toegezegde steun wordt overgemaakt naar Amstelveen, loopt het bedrag op tot ruim €130.000 per werknemer. Met één kanttekening: het gaat deels om leningen die KLM ooit zal moeten terugbetalen aan Den Haag. Ja, ooit.


Hoe verhoudt de steun aan KLM zich tot andere Europese maatschappijen? Claimbureau Aviclaim onderzocht dat en concludeert dat er geen maatschappij in Europa is die op zoveel steun kan rekenen als de blauwe familie uit Amstelveen. De gemiddelde Nederlandse belastingbetaler betaalt veel meer om KLM te redden dan zijn Duitse, Britse of Spaanse evenknie voor hun nationale carrier.


Uitgedrukt per Nederlander kost de voorlopige redding van KLM de burger gemiddeld €200. Dat is zonder de loonkostensubsidie NOW. Lufthansa, de grootste maatschappij van Europa, krijgt ook veel steun, deels in de vorm van een kapitaalinjectie. Maar de redding van de Duitse luchtvaartmaatschappij kost de Duitse Henk of Ingrid ruim €100 per persoon.


Als je het steunbedrag koppelt aan het aantal passagiers dat een maatschappij vervoert, doemt hetzelfde beeld op. Moederbedrijf Air France-KLM ontvangt dan aan staatssteun ruim €100 per passagier. Dit is bij Lufthansa €62 en bij IAG slechts € 11.


Conclusie? De KLM-ers mogen Den Haag en alle belastingbetalers dankbaar zijn voor de genereuze steun die zij ontvangen. Een bosje bloemen voor alle huishoudens? Dat is 7,9 miljoen huishoudens keer €20 is €158 mln.


Een kanttekening nog. Dit zijn allemaal voorlopige bedragen. De Nederlandse en Franse overheid zullen de komende maanden opnieuw de portemonnee moeten trekken, want de kas van moederbedrijf Air France-KLM raakt snel leeg.