Extra vliegverkeer leidt nauwelijks tot meer herrie – op papier

Bron: SchipholWatch


Groei van het aantal vliegtuigen leidt nauwelijks tot meer berekende herrie. Dit is de kern van het model van Schiphol waarmee het de geluidshinder bagatelliseert.

foto: Pexels via Pixabay

Omwonenden weten allang dat er niets klopt van de rekenmodellen van Schiphol voor het vaststellen van geluidscontouren en -overlast. Zij ervaren steeds meer overlast, terwijl Schiphol schermt met ‘minder hinder’.


Deskundige ir Bob van Marlen ontwikkelde een rekenmodel en kan aan de hand daarvan aantonen hoe het vliegveld zijn omgeving bedonderd en de politiek voor de gek houdt.


Nauwelijks verschil Schiphol gebruikt een berekend jaargemiddelde als maat voor de overlast, de Lden. Uit de berekeningen blijkt dat dit jaargemiddelde nauwelijks stijgt bij een toenemend aantal vliegtuigen.

De toegepaste Lden-maat stijgt bij de toename van 15.000 naar 100.000 vliegtuigen ruim 20 decibel, maar bij een verdere toename van 100.000 naar 200.000 nog maar zo’n 6 decibel. Bij nog grotere aantallen vliegtuigen stijgt de berekende overlast nog minder snel.


Haaks op perceptie bewoners De luchtvaart wordt hier door het systeem van zelf gekozen berekeningen beloond voor steeds grotere aantallen vliegtuigen. Dat is raar en staat haaks op de perceptie van bewoners.

Het ging volgens Van Marlen al mis bij de overgang van de tot 2000 gehanteerde Kosten-eenheden, genoemd naar de bedenker professor dr ir C. Kosten, naar de gehate Lden-normen.


Die overgang had moeten plaatsvinden via het met de omgeving afgesproken criterium van gelijkwaardigheid. Bewoners zouden geen nadeel moeten ondervinden van de nieuwe rekenmethode.


Geen sprake van gelijkwaardigheid Dat is compleet anders uitgepakt. De ‘deskundigen’ kwamen destijds uit op de conclusie dat de toen als acceptabel beschouwde 35 Ke (Kosten-eenheden) gelijkwaardig zouden zijn aan een nieuw jaargemiddelde geluidsniveau van 58 dB Lden.


Vanaf dat moment werden de geluidscontouren van Schiphol berekend en gepresenteerd voor twee waarden: 48 en 58 dB Lden. Maatregelen als preferentieel baangebruik werden voorgesteld met als gevolg een geringe toename in de Lden-waarde.


Enorme toename aantal vluchten Daarbij werd niet verteld dat een geringe toename van Lden zou leiden tot een enorme toename van het aantal vliegbewegingen, conform de aard van deze schaal voor geluidshinder.

Overigens blijkt uit diverse bronnen dat de 35 Kosten-eenheden niet gelijkwaardig zijn aan 58 dB Lden, maar aan 55 decibel Lden. De drie decibel verschil vertegenwoordigt een verdubbeling van het geluidsniveau.


Alleen al op basis van deze foute voorstelling van zaken werd Schiphol in staat gesteld twee keer zoveel vluchten te faciliteren. Uiteraard ten koste van de bedrogen omwonenden en onder het toeziend oog van de onwetende politiek.


Download hier het rekenmodel (Excel-spreadsheet) van auteur ir Bob van Marlen om zelf de overlastberekeningen te maken