FNV Luchtvaart zegt afspraken NOW 3 op bij KLM

Bron: FNV


De coronacrisis zorgde ervoor dat KLM in grote problemen kwam omdat het vliegverkeer tot een minimum beperkt bleef. Daarom heeft FNV Luchtvaart drie keer achtereen afspraken gemaakt om KLM te helpen de planning van het werk sneller te kunnen aanpassen. De mogelijkheden om diensten te verschuiven werden uitgebreid. De laatste afspraak is de NOW 3 overeenkomst.

Beeld: FNV

KLM wil nu de deeltijders van Ground Services en Passenger Services vijf opkomsten laten draaien. Voor FNV Luchtvaart is dit de grens: als KLM eenzijdige maatregelen neemt waarbij werknemers zwaar benadeeld worden, waarom werken wij dan nog mee om de roosters snel te kunnen aanpassen?


FNV Luchtvaart heeft het NOW 3 akkoord opgezegd hetgeen betekent dat het nog tot en met 31 mei 2021 geldig is. Vanaf 1 juni 2021 geldt alleen de cao.


Dat betekent vanaf 1 juni:


  • KLM verlof wordt in de basisroosters ingeroosterd, dit KLM verlof kan niet worden ingetrokken.

  • Restanten van KLM verlof dat in de looptijd van het rooster ontstaat, wordt in het persoonlijk rooster ingeroosterd (aanzegtermijn 14 dagen), intrekken tenminste 5 dagen van te voren.

  • Aanpassen van diensten in het persoonlijk rooster: 14 dagen van te voren, anders alleen op vrijwillige basis.

  • Verlof: volgens cao zonder verplichte opname van aantal dagen.


KLM heeft grote moeite met het opzeggen van NOW 3. Dat is dan maar zo, want voor FNV Luchtvaart zijn de 5 opkomsten voor deeltijders onacceptabel!


Boventalligheid

FNV Luchtvaart heeft hard geknokt voor het oplossen van de boventalligheid van de werknemers in de operationele functies bij Ground Services (teamcoördinatoren, officers bagageservices etc.). Dat deden wij omdat er oplossingen voorhanden waren, maar KLM wilde niet meewerken: in de functie teamlid en service agent wordt nog steeds ingehuurd!


Het blijven wijzen op deze oplossingen (en dreigen met rechtszaken) heeft ertoe geleid dat KLM toegezegd heeft dat deze boventalligheid opgelost gaat worden. Er moeten nog een aantal zaken geregeld worden, maar dat is bijna opgelost.


Bonus voor de baas

Air France/KLM heeft te maken met de zwaarste crisis in haar bestaan. Nog nooit heeft het bedrijf het zo moeilijk gehad. Er moet bezuinigd worden en de werknemers verliezen hun baan of hebben minder inkomen.


In deze crisis vindt de baas van dat bedrijf, de heer Smith, het geoorloofd om een vette bonus te incasseren voor zijn prestaties! Smith wordt zo het onbeschaamde gezicht van zichzelf verrijkende directieleden.


Dit staat los van KLM. KLM moet haar eigen broek ophouden. De maatregelen om de crisis te boven te komen zijn bij KLM en Air France verschillend.


Het is goed dat de Franse en Nederlandse overheid mede aandeelhouders zijn. Andere aandeelhouders zouden waarschijnlijk meer rendement eisen. Maar juist bij zo’n bedrijf zou het niet moeten kunnen dat de baas zo’n bonus krijgt!