FNV wijst uitstel loonsverhoging KLM-personeel af

Bron: FNV


KLM heeft ons toestemming gevraagd om de loonsverhoging van augustus (2,5%) uit te stellen, zodat we die kunnen betrekken bij de discussie over de bijdrage van de werknemers: de eis van de overheid voor de hulp aan KLM. Wij hebben dit voorstel afgewezen om verschillende redenen.

Bron: FNV

Hierom zijn we tegen uitstel

  • Een uitstel suggereert dat de FNV bereid zou zijn de gevraagde ‘arbeidsvoorwaardelijke bijdrage’ in te vullen met een bijdrage uit het maandsalaris. Omdat wij vinden dat maandsalaris buiten schot moet blijven, willen wij ook niet de suggestie wekken dat wij daar wel over zouden willen praten.

  • 2,5% is voor alle medewerkers dezelfde bijdrage, terwijl nu het nu juist zou moeten zijn: de breedste schouders dragen de zwaarste lasten.

Wij houden vast aan: ​Werknemers met een inkomen minder dan 1,5 keer modaal, leveren helemaal geen bijdrage.Bij de KLM spelen 3 zaken

  1. Ja, de KLM heeft een groot probleem omdat er minder werk is. KLM heeft een reorganisatie aangekondigd waarbij  500 grondwerknemers boventallig zouden worden. Wij zullen hier in samenspraak met de medezeggenschap, heel kritisch naar kijken.

  2. Wat betreft de oplossingen voor de boventalligheid: FNV vindt gedwongen ontslag onacceptabel!  Een koninklijk bedrijf dat overheidssteun ontvangt zet geen mensen op straat! Er zijn andere oplossingen te bedenken voor de boventalligheid.

  3. De bijdrage van werknemers heeft niets te maken met de reorganisatie. Het is een eis van de overheid die te maken heeft met de financiering, niet met de reorganisatie. Wij vinden dat werknemers die minder dan 1,5 keer modaal verdienen niets hoeven bij te dragen!


Reiskosten volgens opkomsten rooster

KLM betaalde altijd reiskosten volgens de opkomsten van het rooster. KLM heeft nu laten weten alleen reiskosten te betalen als er ook een opkomst is. Volgens de cao mag dat. Maar hiermee ging KLM over van een betaling in dezelfde maand (in januari worden de reiskosten van januari betaald, in februari die van februari etc) naar betaling in de maand nadat dat opkomsten zijn geweest (in februari de reiskosten van januari betalen).


Maandbetaling overgeslagen 

Door die verschuiving mis je een maand betaling. Die ben je weliswaar niet kwijt, maar in juli zat je toch maar zonder reiskostenvergoeding. Wij hebben een voorstel gedaan waarbij er geen maandbetaling overgeslagen hoefde te worden. Maar de KLM heeft zondermeer deze werkwijze ingevoerd!


Nog een nadeel

Dit KLM-besluit heeft verderstrekkende gevolgen. Werknemers kunnen via de cafetaria-regeling fiscale ruimte uit de vervoerskosten gebruiken om een deel van het inkomen netto uit te laten betalen. Als je dat per maand doet, mis je nu ook een maand deze netto uitruil.


Hetzelfde geldt voor de betaling van de parkeerkaartkostenvergoeding. Ook die wordt blijkbaar netto uitbetaald uit de fiscale vervoerskostenruimte. Doordat er één maand geen reiskosten zijn betaald, valt er ook niets te verrekenen.


Lees onze brief die we hierover aan de KLM schreven:

KLM Bruggeman brief reiskosten - kopie
.p
Download P • 437KB
Wij wachten op de reactie van KLM. In de tussentijd bekijken we wat wij hier juridisch tegen kunnen doen.


Bron: FNV