Jeroen Kremers wordt staatsagent bij KLM

Bron: FD


Het kabinet stelt Jeroen Kremers aan als staatsagent bij KLM. In die functie moet hij toezicht houden op hoe de noodlijdende luchtvaartmaatschappij omgaat met het steunpakket van €3,4 mrd. Dat schrijft minister Wopke Hoekstra van Financiën in een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer.

Jeroen Kremers is onder meer commissaris bij NIBC. | Foto: Bart Maat / ANP

Kremers kan putten uit veel bestuurservaring. Hij is voormalig bewindvoerder bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en oud-bestuurder van ABN Amro. Tevens was hij voorzitter van de raad van commissarissen bij Robeco en commissaris bij de NS. Diezelfde functie vervult hij thans bij NIBC.


Van cruciaal belang is dat hij een kind van het huis is. De 61-jarige Kremers heeft lang gediend bij het ministerie van Financiën, waar hij in 1989 aantrad als senior econoom en opklom tot directeur financiële markten en plaatsvervangend thesaurier-generaal. Kremers was een van de bedenkers van het zogeheten twin peaks-model in het toezicht, met gescheiden functies voor DNB en AFM. Tien jaar geleden gold hij als een van de kandidaten om Nout Wellink op te volgen als president van De Nederlandsche Bank (DNB). Die functie ging uiteindelijk naar Klaas Knot.


Afspraken over nachtvluchten

Als staatsagent krijgt hij een aparte status bij KLM, die niet te vergelijken valt met die van een commissaris. De laatste moet het belang van de onderneming dienen. Kremers zal er als staatsagent vooral op moeten toezien dat Air France-KLM AF€3,07-5,25% en zijn dochterbedrijf KLM de gemaakte afspraken met de Nederlandse staat nakomen. Zo heeft KLM beloofd het aantal nachtvluchten te reduceren in ruil voor de staatssteun.


Verder moet de econoom toezien op de invulling en naleving van het herstructureringsplan dat KLM voor 1 oktober moet indienen. De luchtvaartmaatschappij heeft daarin beloofd de kosten met 15% terug te dringen. Ook op arbeidsvoorwaarden zal de maatschappij moeten beknibbelen, met als uitgangspunt dat de 'sterkste schouders de zwaarste lasten' dragen. Salarissen vanaf drie keer modaal zouden daarbij 20% gekort moeten worden. Een akkoord hierover met de vakbonden heeft KLM nog niet bereikt.


Vanuit de Eerste Kamer is erop aangedrongen dat de staatsagent - een noviteit in Nederland - ook moet bewaken dat de aan KLM gestelde condities de concurrentiekracht van de luchtvaartmaatschappij niet schaden.


Eerste steungeld al bij KLM

De staatssteun gaat in de vorm van een pakket leningen. De staat is goed voor een lening van maximaal €1 mrd. De resterende €2,4 mrd komt van banken, waarbij de staat voor 90% garant staat. Op 26 augustus heeft Hoekstra al €277 mln overgemaakt op de rekening van KLM. Op diezelfde dag heeft ook de eerste trekking onder de doorlopende kredietfaciliteit plaatsgevonden ter hoogte van €665 mln.


De minister stelt een tweede tranche pas beschikbaar als het herstructureringsplan naar tevredenheid van de staat is opgesteld. Het kabinet heeft hiervoor PA Consulting als adviseur aangesteld. In mei volgend jaar verwacht Air France-KLM met een emissie te komen. Tegenover de NOS herhaalde Hoekstra dat hij hierover het gesprek zal aangaan met de luchtvaartgroep.


Net als Hoekstra is Kremers van CDA-huize. In 2019 was hij aanvoerder van een groep bezorgde CDA-leden die in dagblad Trouw pleitten voor een offensiever klimaatbeleid en meer Europese samenwerking. Jan Kees de Jager, voormalig CDA-minister van Financiën, is bij KLM lid van de raad van commissarissen. Volgens Hoekstra is het een pré dat Kremers Frans spreekt. De bestuurder is gehuwd met een Française.