Kamer: kabinet moet duidelijkheid geven over ingreep KLM

Bron: Algemeen Dagblad


De Tweede Kamer maakt zich op om het kabinet aan te pakken, dat nog altijd een motie naast zich neerlegt om de grens in de arbeidsvoorwaarden voor ingrepen bij KLM te verhogen.

Beeld: KLM

,,Dit moet ongelofelijk hard aankomen bij al die mensen die bij KLM werken en dat bedrijf groot en succesvol hebben gemaakt,” zegt SP-Kamerlid Mahir Alkaya in een reactie op het massaontslag dat KLM vrijdagochtend bekendmaakte. 


,,Dat KLM’ers een onzekere tijd tegemoet gaan, is het gevolg van foute politieke keuzes. Bij de overheidssteun aan KLM had de voorwaarde moeten zitten dat gedwongen ontslagen uitgesloten zijn. Met natuurlijk verloop had KLM geleidelijker kunnen krimpen.”


Onrechtvaardig

,,Bovendien kan de top meer inleveren. Dan kan vrijwel iedereen op de werkvloer met een inkomen tot 1,5 keer modaal gewoon zijn inkomen behouden. De huidige gang van zaken voelt nu diep onrechtvaardig.”


Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft in een motie het kabinet al opgeroepen de oorspronkelijke grens voor ingrepen in de arbeidsvoorwaarden (loon en secundaire voorwaarden) van KLM’ers te verhogen. De Kamer wil de grens, die nu bij modaal (36.500 euro) ligt, verhogen tot 1,5 keer modaal (55.000 euro bruto per jaar).


Daaraan hebben de verantwoordelijke ministeries – Financiën en Infrastructuur – nog geen gehoor gegeven. KLM zegt strikt vast te houden aan de voorwaarden van het kabinet, om overheidsleningen en bankgaranties niet in gevaar te brengen.


‘Kwalijk’

,,Het is kwalijk als KLM besluit om toch ook een loonoffer te eisen van de laagst betaalden,” aldus Roelof Bisschop (SGP). ,,Het bedrijf heeft een fors infuus van de overheid ontvangen. Daarbij is vanuit de Kamer de voorwaarde gesteld dat loonkorting vanaf 1,5 keer modaal toegepast wordt.”


Ingrepen zijn volgens hem onvermijdelijk. ,,Ontslag is voor betrokkenen altijd heel ingrijpend. Tegelijk kan zoiets om bedrijfseconomische redenen onvermijdelijk zijn. Als er minder gevlogen wordt, heeft dat helaas ook gevolgen voor het personeel.”


,,Het is een harde boodschap voor de medewerkers van KLM,” zegt Henk Nijboer (PvdA). ,,We hebben ons steeds ingezet om de werknemers met flexibele contracten en beperkte salarissen zoveel mogelijk te ontzien. De Kamer heeft dat ook helder uitgesproken en minister Hoekstra heeft beloofd dat de sterkste schouders de zwaarste lasten zouden dragen. Daar zullen we hem onverkort aan houden.”