Kamerbrief met reactie op amendement Van Raan

Minister Van Nieuwenhuizen reageert op het amendement van het Kamerlid Van Raan (PvdD). Het amendement stelt voor om € 200.000,-uit de begroting van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over luchtvaart over te hevelen naar de begroting van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Dit met het doel om de Sociaal Creatieve Raad te ondersteunen.


Download

Kamerbrief reactie-op-amendement-van-raa
.
Download • 180KB

Titel

Reactie op Amendement Van Raan 35570-XII nr. 60


Auteur

drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga Type

Kamerbrief

Jaar van Publicatie

2020