Kamerbrief over advies Commissie voor de m.e.r. over milieueffectrapport over NNHS Schiphol

Bron: Rijksoverheid


Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over het toetsingsadvies van de Commissie voor de milieueffectrapportage over het milieueffectrapport 'Nieuwe Normen-en HandhavingstelselSchiphol (NNHS)' en de passende beoordeling. Het advies zit als bijlage bij de Kamerbrief.


Download

Kamerbrief advies-commissie-voor-de-m-e-
.
• 297KB