KIM | The potential of the long-haullow-cost business model andits impact on the Netherlands

Download

KIM 2017 The potential of the-long-haul-
Download • 1.26MB


Titel

The potential of the long-haullow-cost business model andits impact on the Netherlands


Auteur

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM):

Maarten de Lange, Hugo Gordijn


Type

Onderzoeksrapport


Jaar van publicatie

2017


Abstract

Low-cost carriers (LCCs) zullen naar verwachting steeds meer op lange afstanden (long-haul) gaan vliegen. Het long-haul low-cost (LHLC) businessmodel zal echter veel minder grote veranderingen teweegbrengen dan de introductie van de LCCs destijds op de markt voor korteafstandsvluchten. Toch wordt markttoetreding in Nederland verwacht. De impact die dat heeft op de connectiviteit van Schiphol en het netwerk van KLM is waarschijnlijk beperkt.

Dat zijn de belangrijkste resultaten uit deze studie die kijkt naar het potentieel van het LHLC-businessmodel in het licht van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, de vliegtuigmarkt en de markt voor transferpassagiers. Het KiM voerde dit onderzoek uit, omdat het voor het Nederlandse luchtvaartbeleid van belang is inzicht te hebben in de onzekerheden over het potentieel van LHLC en de mogelijke consequenties voor Nederland.

Bron: Ministerie I&W