KLM-extraatje piloten onverstandig

Bron: FD


Het kost het bedrijf niets extra's. En het levert in de onderhandelingen wel iets op. Desalniettemin heeft de KLM-directie er onverstandig aan gedaan zijn piloten de komende vijf jaar privileges te gunnen voor familietripjes en upgrades naar businessclass. De salariskorting met 20% voor alle 3000 vliegers, hoe pijnlijk die ook is, doet hier weinig aan af.

Beeld: Financieel Dagblad

KLM is door de coronacrisis in het hart geraakt en kan alleen met overheidsgeld overeind blijven. Het kabinet zegde onder voorwaarden €3,4 mrd steun toe in de vorm van een lening en staatsgaranties op bankleningen. Aan minister Wopke Hoekstra van Financiën de taak om dit te verantwoorden. Dat gebeurt middels een brief aan de Tweede Kamer, zodra hij het steunpakket definitief heeft goedgekeurd.


Op voorhand stelde de CDA-minister politiek ingegeven eisen aan KLM op het gebied van nachtvluchten, bezuinigingen en nivellering. Die gaan verder dan bij de redding van de banken, twaalf jaar geleden. Destijds bleef het bij een oproep tot loonmatiging, pas later gevolgd door een wettelijk verankerde aftopping van de bankiersbonussen. Dit alles gevoed door een maatschappelijk en politiek sentiment dat zich meer en meer tegen de bankiers keerde.


Met de miljardensteun ligt dit keer KLM onder het vergrootglas, zij het dat de luchtvaartmaatschappij in tegenstelling tot de banken in 2008 geen blaam treft voor de huidige economische neergang. De extraatjes in de vorm van goedkope reisjes doen daarentegen denken aan de voordeeltjes die bankemployees lange tijd genoten bij het verkrijgen van een hypotheek. De banken maakten hieraan zelf een einde, onder verwijzing naar het veranderende tijdsbeeld. Het gaf domweg geen pas meer om hierover op te scheppen tijdens een verjaardagsfeestje of op het schoolplein.


Op een moment dat de belastingbetaler KLM de helpende hand gaat bieden, leert de ervaring dat terughoudendheid geboden is. In plaats van het aantal extraatjes op te voeren, had de maatschappij er beter aan gedaan hier de rem op te zetten voor het personeel. Dat het extra reisvoordeel alleen de piloten wordt gegund, zet de interne arbeidsverhoudingen ook nog eens onder druk, getuige de kritiek van andere vakbonden bij KLM. De nu gekozen tegemoetkoming valt maatschappelijk en politiek moeilijk te verdedigen en brengt daarmee minister Hoekstra in een lastig parket. Zolang het onderhandelingsakkoord niet definitief is ondertekend, doen de partijen er verstandig aan deze passage te schrappen.