KLM krijgt niet alle bonden achter versoberingspakket

Bron: FD


FNV keert zich tegen afspraken in het hoofdlijnenakkoord met KLM. Eind deze week moet minister Hoekstra aangeven of de bezuinigingen voldoende zijn voor steunpakket van €3,4 mrd. KLM hoopt alle bonden achter zijn plannen te krijgen. De FNV vestigt zijn hoop op de politiek.

KLM vliegt minder door de coronapandemie. Toestellen die wel vliegen, zijn relatief vaker gevuld met vracht. | Foto: Ramon van Flymen voor het FD.

Het lukt KLM niet om alle bonden achter het monsterakkoord te krijgen dat de luchtvaartmaatschappij op 1 oktober aan minister Hoekstra van Financiën presenteerde. De vakorganisaties van grondmedewerkers, cabinepersoneel en vliegers stemden op die dag nog 'op hoofdlijnen' in met ingrepen in de arbeidsvoorwaarden om de nood bij KLM te lenigen. De definitieve uitwerking van de overeenkomsten stuit op problemen.

Later deze week maakt minister Wopke Hoekstra van Financiën bekend of hij de miljardensteun ter waarde van €3,4 mrd aan KLM goedkeurt. Waarnemers in Den Haag verwachten dat de CDA-minister niet te zwaar tilt aan het gebrek aan vakbondssteun.


'Wij tekenen zeker niet', zegt FNV-bestuurder Jan van den Brink, die namens de aangesloten grondmedewerkers spreekt. Bij het cabinepersoneel werd afgelopen donderdag nog tot diep in de nacht met KLM zonder resultaat onderhandeld over aanpassingen in het eerder gesloten akkoord op hoofdlijnen.


Sterkste schouders zwaarste lasten

Het kabinet koppelt aan het verlenen van het steunpakket de voorwaarde dat KLM 15% bezuinigt. Bovendien moeten bij ingrepen in de arbeidsvoorwaarden de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, oplopend tot 20% salariskorting voor een werknemer die drie keer modaal (bijna €110.000) verdient. De laatste eis treft met name piloten.


Het 'monsterakkoord' werd in de eerste week van oktober kritisch onthaald, nadat bleek dat de piloten afwijkende afspraken hadden gemaakt. Zo loopt de versoberde cao van de vliegers tot maart 2022, terwijl grond- en cabinepersoneel ieder afspraken maakten tot eind van dat jaar. Ook krijgen vliegers extra mogelijkheden voor goedkope KLM-tickets en upgrades naar businessclass.


In politiek Den Haag wordt ervan uitgegaan dat minister Hoekstra de extraatjes voor piloten op de koop toeneemt. ‘De discussie hierover heeft op Financiën niet de alarmbellen doen rinkelen’, zegt een Haagse bron. ‘Als die extraatjes niet in het herstructureringsplan staan, dan is het iets tussen KLM en de bonden. Financiën beoordeelt het herstructureringsplan.’


NVLT en Unie wel akkoord

Tegenover het openlijke verzet van de FNV staat de Nederlandse Vereniging van Luchtvaart Technici (NVLT) die dinsdag als eerste vakbond meldde wél in te stemmen met de versoberde cao. 'Wij als NVLT zijn tot de conclusie gekomen dat alle domeinen hetzelfde leveren', schrijft het bestuur aan zijn leden. 'Daarom kiezen we er dan ook nu voor om de benodigde lening zeker te stellen.'


Ook vakbond De Unie schaart zich achter het akkoord op hoofdlijnen, zegt voorzitter Reinier Castelein. De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers wil niet reageren. De verwachting is volgens bronnen dat piloten nog wel met een intentieverklaring komen. Daarin geven ze aan ook na afloop van de cao op 1 maart 2022 bereid te zijn om bezuinigingsafspraken te maken met KLM, mocht tegen die tijd de nood aan de man zijn.


Verantwoording in de Kamer

FNV-bestuurder Van den Brink wil eerst de reactie van de minister en de Tweede Kamer afwachten, voordat de bond tot actie overgaat. Hoekstra zal bijvoorbeeld in de Kamer antwoord moeten geven op de extraatjes voor piloten, zo stelt PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk.


Mocht de luchtvaartmaatschappij de bezuinigingen eenzijdig opleggen aan de FNV'ers, dan kan de bond via de rechter een verbod hiervan afdwingen. Zo'n opstelling is riskant, omdat KLM de miljardensteun hard nodig heeft en de publieke opinie weinig begrip zal hebben voor een dergelijke rechtsgang. 'Daar gaan we nu niet op vooruitlopen', zegt Van den Brink. 'Maar het zou wel een heel rare strategie zijn van KLM om op zo'n scenario te speculeren.'


KLM wilde dinsdag geen commentaar geven.