KLM laat zwakste schouders de rekening betalen

Bron: FNV


In plaats van de grootverdieners binnen KLM op hun verantwoordelijkheid aan te spreken lijkt het er in alles op dat het management van KLM de zwakste schouders opoffert om het bedrijf te redden. Dit terwijl deze groep medewerkers, waaronder veel grondpersoneel, vanaf het begin haar verantwoordelijkheid heeft genomen om bij te dragen aan het herstel van KLM.

Beeld: FNV

Als de houding van het KLM-management niet verandert en ze blijven zwijgen over de bijdrage die zij van het grondpersoneel verwachten, ontstaat er een onhoudbare situatie stelt FNV Luchtvaart.

Jan van den Brink FNV-bestuurder Luchtvaart: ‘Degenen bij KLM die het minst verdienen (€ 11.01 per uur) hebben aan het begin van de crisis al hun winstdeling niet uitgekeerd gekregen. De houding van het grondpersoneel en de vertegenwoordigende vakbonden is de afgelopen maanden niet anders dan constructief geweest. Maar dat lijkt allemaal niet te helpen. Het lijkt erop dat het management van KLM de grootverdieners uit de wind wil houden.’


Niks sterkste schouders zwaarste lasten

Het uitgangspunt bij de herstructurering van KLM was dat de sterkste schouders de zwaarste lasten zouden dragen. Ook minister Hoekstra en de Tweede Kamer eisten eerder als voorwaarde voor het steunpakket voor KLM dat de laagste lonen bij KLM worden ontzien. Van den Brink: ‘De eenzijdige maatregelen van KLM raken juist deze medewerkers het hardst. De medewerkers die voor fysiek zwaar werk minimaal verdienen.' FNV Luchtvaart zal geen aangepaste cao voor het grondpersoneel ondertekenen dat niet aan deze lijn voldoet. De laagste salarissen, onder 1,5 keer modaal, moeten geen loonoffer brengen.


Eenzijdig aanpassen overeenkomsten

In plaats van het spoedig opstarten van gesprekken over een totaalpakket, bestaande uit een Sociaal Plan, een reorganisatie en het, op verzoek van KLM, openbreken van de cao voor het grondpersoneel, kiest het KLM-management er tot nu toe voor overeenkomsten eenzijdig aan te passen. Wat tot veel boosheid onder het personeel leidt.


Geen uitruil echte banen

FNV Luchtvaart wil de komende weken constructief mee blijven denken om gedwongen ontslagen te voorkomen en van KLM weer een gezonde luchtvaartmaatschappij te maken. Het principe van de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten blijft voor de FNV uitgangspunt waarbij zij ook niet akkoord zal gaan als echte banen worden ingeruild voor flexibele contracten.