KLM: scherpere duurzaamheidsdoelen onhaalbaar

Bron: NRC


Bedrijven, gemeenten en actiegroepen zijn enigszins tot zeer kritisch over de Luchtvaartnota. KLM heeft uitgesproken wensen.

Vanaf 1 november 2023 moet groei vanaf de 500.000-grens mogelijk zijn, zegt KLM in een reactie op de Luchtvaartnota. | Foto Yves Herman

KLM verwacht dat het aantal vluchten op Schiphol de komende drie jaar weer zal groeien naar 500.000 per jaar, het aantal van voor de coronacrisis. Vanaf 1 november 2023 moet groei vanaf de 500.000-grens mogelijk zijn, meent KLM. De luchtvaartmaatschappij gaat voor zichzelf uit van een „gematigde jaarlijkse groei van circa 1,5 procent”.


Dat blijkt uit de reactie van KLM op de Luchtvaartnota, de kabinetsvisie op de ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland tot 2050. De zogenoemde zienswijze is begin juli ingediend, voordat de prognoses over herstel van de mondiale luchtvaart naar beneden werden bijgesteld.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat publiceerde maandag 139 zienswijzen op de Ontwerp-Luchtvaartnota, die in mei door minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) is gepresenteerd. Eind dit jaar komt de minister met een reactie op de zienswijzen en stelt het kabinet de definitieve nota vast.


Veel zienswijzen zijn ingediend door overheden: 33 gemeenten en alle provincies behalve Friesland stuurden een reactie. De luchtvaartsector stuurde 30 reacties, actie- en bewonersgroepen 38. Veel omwonenden van regionale luchthavens laten van zich horen. Vooral Maastricht Aachen Airport is goed vertegenwoordigd, met reacties van ‘verontruste artsen’, ‘boze moeders’ en Fruitbedrijf Pijls uit Beek.


‘Graag uit lijst verwijderen’

De reactie van KLM valt op door het afwijkende karakter. Waar andere inzenders hun visie geven, lijkt KLM het overheidsdocument te redigeren. Dat gaat gedetailleerd. „Pag. 13, par. 1.5.2: Bij bullets toevoegen ‘uitvoering NAVO taken’” staat er bijvoorbeeld. Of: „Pag. 29: Graag Dubai uit de lijst verwijderen (ligt niet in Europa)”.


Wat KLM betreft moeten de overheidsdoelen voor verduurzaming van de luchtvaart niet verder gaan dan de doelen van de sector zelf. „KLM constateert dat de Ontwerp-Luchtvaartnota op het gebied van duurzaamheid in lijn ligt met de doelstellingen van het actieplan ‘Slim en Duurzaam’ en het Akkoord Duurzame Luchtvaart. Van belang is dat deze doelstellingen niet verder worden aangescherpt aangezien de nu voorliggende doelstellingen al uiterst ambitieus zijn en internationaal vooroplopen. Een verdere aanscherping leidt tot onhaalbare doelen.”


Het plan voor een nieuwe start- en landingsbaan, parallel aan de huidige Kaagbaan, is volgens KLM „een belangrijke optie om ook op lange termijn een betrouwbare operatie mogelijk te maken”. Biobrandstof is niet twee à drie keer zo duur als fossiele kerosine, zoals de nota stelt, maar inclusief transport vijf à zes keer zo duur, schrijft KLM.


De zienswijze van Schiphol beperkt zich tot algemeenheden en leunt op een bestaand, Engelstalig document. SATL, de verenigde bewonersgroepen tegen de uitbreiding van Lelystad Airport, somt tien bezwaren op. Het eerste bezwaar is het ontbreken van een „coherente totaalvisie”. Daardoor is er volgens SATL „geen heldere basis voor beleid op korte en lange termijn, noch voor verantwoording, noch voor beoordeling”.