KLM-topman Elbers: ’Vakbonden moeten tot inkeer komen’

Bron: Telegraaf


AMSTERDAM - De ramp bij KLM is compleet, nu minister Hoekstra (Financiën) het noodpakket voor financiële steun aan KLM niet wil afgeven. Vakbond VNV leek namens piloten zaterdagavond te draaien en zei toch opnieuw in gesprek te gaan. Vakbond FNV wil op haar beurt pas tekenen als de piloten van mening veranderen.

Elbers: ’Ik blijf strijdvaardig om KLM door deze crisis te slepen. Dat is mijn verantwoordelijkheid naar 30.000 KLM-collega’s.’ | FOTO : RENE BOUWMAN

Door deze patstelling kan KLM niet voldoen aan de voorwaarden van de overheid voor het verkrijgen van het leningenpakket van €3,4 miljard, dat nodig is om KLM door de coranacrisis te loodsen. De luchtvaartmaatschappij balanceert hiermee op de rand van de afgrond.


Topman Pieter Elbers licht toe waar het is misgegaan.


Wat gaat er nu met KLM gebeuren?

„Ik maak me zorgen nu pilotenvakbond VNV niet getekend heeft en FNV nog aan het nadenken is. Wij als directie zullen ons beraden op de volgende scenario’s en stappen, vanzelfsprekend in overleg met raad van commissarissen en Air France KLM.”


Waar is het misgegaan?

„Bij de aankondiging van het leningenpakket in juni heeft het kabinet ingrijpende voorwaarden gesteld. Ook op het gebied van arbeidsvoorwaarden, omdat het personeel moest inleveren. We hebben daar belangrijke stappen in gezet en op 1 oktober de eerste akkoorden tot 2,5 jaar ontworpen, die meegestuurd zijn met het herstructureringsplan. De overheid eist echter, in aanvulling op de cao, een aanvulling op de afspraken. Deze moeten net zo lang lopen als de lening. VNV heeft deze ’commitment-clausule niet getekend, maar een brief gestuurd. Daarmee voldoen we niet aan de voorwaarde van het kabinet.


Waarom heeft u niet meteen een akkoord voor vijf jaar afgesloten?

„Een geheel uitgewerkt cao voorstel voor vijf jaar bleek niet haalbaar voor de vakbonden. De minister heeft ook niet geëist dat dit akkoord van meet af aan voor vijf jaar was uitgewerkt. Wat het kabinet wel wil, is een commitment van bonden voor deze vijf jaar. Daarna kregen vakbonden onderling gedoe over voorwaarden, dat heeft ook niet geholpen.

KLM-bestuurder Elbers: Vooruitzichten door de recente lockdowns verslechterd, waardoor we de leningen keihard nodig hebben.’ | FOTO: RENE BOUWMAN

Nu kunnen we met deze aparte commitment-verklaring een pragmatische brug slaan tussen de cao-afspraken met de vakbonden en de eisen van de overheid. Dat lijkt me een redelijk, reëel en begaanbaar pad. Dat vinden vijf andere bonden ook, want die hebben getekend. FNV denkt er over na en VNV heeft niet getekend. Daarmee hebben we dus een groot probleem, want het geld van de leningen hebben we wel nodig.”


Hoe lang kan KLM nog overleven?

„Daar geef ik geen indicatie van, want dat ligt bijvoorbeeld aan hoeveel grenzen open en dicht gaan. Dit verandert voortdurend. De vooruitzichten zijn echter door de recente lockdowns verslechterd, waardoor we de leningen keihard nodig hebben.”


Hoe wilt u KLM redden?

„Ik heb de pilotenvakbond opgeroepen om tot inkeer te komen en te tekenen. FNV heeft het nog in beraad en ik hoop dat deze ook tekenen. Ik weet daarnaast ook dat veel KLM-werknemers vechten voor baanbehoud en graag willen dat dit opgelost wordt.”


Hoe voelt u zich?

„Ik ben bezorgd, maar vooral blijf ik strijdvaardig om KLM door deze crisis te slepen. Dat is mijn verantwoordelijkheid naar 30.000 KLM-collega’s en dat is mijn enige belang!”