KLM waarschuwt voor ’slechte timing’ vliegtaks

Bron: Telegraaf


De invoering van de vliegtaks per 1 januari is de slechtst denkbare timing. Dat meldde topman Pieter Elbers van luchtvaartmaatschappij KLM dinsdag bij een hoorzitting in de Eerste Kamer over de omstreden vliegbelasting. Verschillende belanghebbenden en deskundigen werden daar gehoord.

Beeld: ANP

„De invoering per 1 januari is de slechtst denkbare timing voor de invoering van een vliegbelasting, gezien het feit dat KLM zich in de zwaarste crisis uit onze historie bevindt”, zei Elbers.


De Tweede Kamer stemde dit voorjaar in met de belasting, toen de coronacrisis al een feit was. Hoewel D66-staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) de optie openliet om de taks op een latere datum in te voeren, bleek hij die op Prinsjesdag nog steeds door te willen zetten. De geschatte opbrengst is wel verlaagd van €200 miljoen naar €80 miljoen. De luchtvaartsector reageerde ontzet, omdat de crisis er in deze sector zwaar inhakt.


Surrealistisch

De Eerste Kamer moet nu nog stemmen over het voorstel. De bijeenkomst van de commissie Financiën deed surrealistisch aan, omdat de plannen zijn gemaakt in een tijd toen het economisch goed ging. Zelfs in dat scenario kost de vliegtaks Nederland minimaal 6500 banen. Dat bleek twee weken geleden uit een publicatie naar een onderzoek van het effect van taks, waarin de huidige malaise van de luchtvaart nog niet eens volledig was meegenomen. „Nederland is het enige land ter wereld dat vrachtvluchten wil gaan belasten”, zo meldde Steven Lak van de Logistieke Alliantie. Deze noemde de vliegtaks zelfs onrechtmatig. „Het maakt de economie armer en het milieu niet beter.” Het geld vloeit namelijk naar de schatkist. Nederland is als handelsland met een kleine thuismarkt erg gevoelig voor vliegbelastingen, zo bleek vorig jaar uit onderzoek van de Europese Commissie. Dit gaat al snel ten koste van duizenden banen. Aanvankelijk zette toenmalig staatssecretaris Menno Snel (D66) zich in voor een Europese taks, maar na een speciale conferentie vorig jaar werd daar niets meer van vernomen.


Elbers wees in de hoorzitting op de stapeling van de verschillende belastingsystemen, die tot nu toe maar niet tot de politiek wist door te dringen. Ook de Eerste Kamerleden waren verrast dat er al sprake is van een geluidsheffing middels de havengelden van Schiphol en de belasting via ETS, de Europese belasting voor CO2-uitstoot. KLM moet 60% van de verwachte vliegtaks voor zijn rekening nemen, zo stelde Elbers. „Ook gaat volgend jaar het Corsiasysteem van de Verenigde Naties in werking, en betalen we straks meer vanwege de bijmengplicht van biokerosine. Het gaat in totaal om honderden miljoenen per jaar”, aldus de KLM-topman.


Duurzame brandstof

Op de vraag wat dan wel een goede timing voor de vliegtaks is voor de invoering antwoordde Elbers: „Dat zal pas over een paar jaar zijn, als de markt hopelijk weer is genormaliseerd. We hebben ons er bij neergelegd dat dit onontkoombaar is, maar we blijven pleiten om dit geld aan te wenden voor investeringen die het vliegen duurzamer maken.” De luchtvaartmaatschappij heeft zich gecommitteerd om in 2030 14% duurzame brandstof te gaan gebruiken. Volgens experts kan dit niet zonder steun van de overheid.


Er zijn nog vraagtekens op het effect dat de taks kan hebben op de vrachtactiviteiten op de luchthaven van Maastricht. Volgens een onderzoek dat het ministerie van Financiën liet uitvoeren zou het vrachtvervoer daar door de taks helemaal kunnen verdwijnen, door verplaatsing naar het buitenland. Op het ministerie wordt nog gekeken of de taks daarom aangepast moet worden.