L. van Duinen & B. Swanenvleugel | Beschouw de luchtvaart meer als een normale bedrijfstak

Download

TWV - 2019 nummer 3 - 2 Beschouw-de-luch
• 213KB
Titel

Beschouw de luchtvaart meer als normale bedrijfstak


Auteurs

L. van Duinen & B. Swanenvleugel


Type

Artikel, Analyse


Jaar van publicatie

2019


Aanvullende informatie

Hoofdartikel bij het opinienummer over de toekomst van het luchtvaartbeleid in Nederland. Geschreven op basis van het Rli-advies ‘Nieuwe aanvliegroute’.