Lden – een duivelse maat

Bron: SchipholWatch


De geluidsnorm Lden (Level day-evening-night) is een duivelse maat. Zelfs met een enorme groei van het vliegverkeer, stijgt het berekende Totaal Volume Geluid (TVG) nauwelijks. De normering blijkt maximaal toegesneden op groei van de luchtvaart, ten koste van bewoners.

Foto: Posessed Photographer via Unsplash

Dit blijkt uit gedetailleerde berekeningen door ir Bob van Marlen. Hij toont in een reeks artikelen aan dat het vliegverkeer binnen de door de overheid goedgekeurde grenswaarden vrijwel ongelimiteerd kan groeien omdat de berekende TVG nauwelijks toeneemt.


Eerder legde Van Marlen op deze site uit hoe via het normenstelsel op slinkse wijze iedere vorm van handhaving wordt omzeild. Toen bleek al dat de luchtvaart geen strobreed in de weg wordt gelegd door het rekenstelsel.


Alle normen nu al overschreden Zelf meldden wij eind september op basis van een brief van minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD, luchtvaart) aan de Tweede Kamer dat handhaven op Schiphol desondanks niet mogelijk was omdat zowel in het bestaande stelsel als in het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel (NNHS) alle normen worden overschreden bij het volume van 500.000 vliegbewegingen per jaar.


Van Marlen komt tot zijn beschouwingen omdat hij vaak meldingen van metingen met de app Explane ziet op Twitter, gecombineerd met de verontwaardiging over de gemeten hoge geluidsniveaus. Hij wil weten hoe die metingen zich verhouden tot de wettelijk gehanteerde maten Lden en Lnight. En hoe de relatie is met de voorheen gehanteerde Ke (Kosten-eenheid) en LAeq (een andere gemiddelde maat voor het geluidsniveau).


Antwoord Benschop bleef uit Via een vertegenwoordiger van de lokale politieke partij Uitgeest Lokaal legde Van Marlen een vraag in juni 2019 voor aan directeur Dick Benschop van Schiphol. Benschop was op die dag te gast bij de gemeenteraad van Castricum om uitleg te geven over de zogenaamde ‘minder hinder’-plannen.


“Ik wilde van Benschop weten hoe hoog de waarde van Lden ligt voor onze gemeente en hoe deze zich zal ontwikkelen bij verdere groei van de luchtvaart. Hierop is nooit een concreet antwoord gekomen. Daarom ben ik me verder gaan verdiepen in de materie en heb ik zelf rekenmodellen opgesteld aan de hand van werkelijke geluidsmetingen met Explane op onze locatie.”


“Om de normering te snappen is een breder begrip nodig van de rekenmethoden. Dan pas zie je hoe de luchtvaartsector, gesteund door onze eigen overheid, maximaal kan inzetten op het eigenbelang en voortdurende groei kan faciliteren ten koste van steeds meer inwoners van ons land.”


In een reeks artikelen die volgt op deze introductie, neemt Van Marlen de lezer mee en gaat hij onder meer de volgende vragen beantwoorden.

  • Hoe kunnen Lden en Lnight worden berekend en kunnen we dat ook zelf doen?

  • Hoe verhouden de gevonden waarden zich ten opzichte van de eerdere gehanteerde maten Ke en LAeq die ten grondslag lagen aan de bouw van de Polderbaan?

  • Hoe gaan deze waarden zich ontwikkelen bij verdere groei van de luchtvaart en wat betekent dit voor omwonenden?

Hoewel wij ons best zullen doen de materie zo begrijpelijk mogelijk weer te geven, zijn de vervolgstukken over dit onderwerp vaak technisch van aard. Om de stof te begrijpen zal dan ook enige kennis van wiskunde nodig zijn.


Cruijffiaans “De lezer schrikt vaak terug van wiskundige formules. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de lezer snel afhaakt, maar het Cruijffiaanse adagium ‘je gaat het pas zien als je het doorhebt’ is hier heel duidelijk van toepassing”, aldus Van Marlen.


“Gelukkig is er tegenwoordig veel informatie te vinden op internet en aan de hand van vele rekenvoorbeelden zal ik een en ander verduidelijken. Ik zal bij mijn artikelen Excel-bestanden voegen waarin de lezer zelf gegevens kan veranderen om te zien welke effecten dit oplevert.”


Ter voorbereiding op de komende reeks artikelen kan de geïnteresseerde lezer starten met het boek ‘Basiskennis geluidzonering luchtvaart‘ (2003, zie pagina 75) en pagina 76 van het ‘Handboek Basiskennis Vliegtuiggeluid‘ (2014), beide van de hand van auteur ir F.W.J. van Deventer. Hij is een autoriteit op het gebied van geluidsberekeningen en heeft onder meer meermaals de Tweede Kamer geadviseerd over deze problematiek.


U kunt niet wachten op de vervolgartikelen? Lees dan hier alvast een nadere uitwerking door Van Marlen.