Luchtkwaliteit verbeterd tijdens coronacrisis

Bron: GGD


De GGD Amsterdam heeft een tweede analyse gedaan naar de effecten van de coronamaatregelen op de luchtkwaliteit in de stad. De analyse beslaat de periode 16 maart tot 21 juni en bevestigt het beeld van de eerste analyse. De luchtkwaliteit is verbeterd: de metingen laten een afname zien in de concentraties roet en stikstofdioxide (NO2) die rechtstreeks worden uitgestoten door het verkeer. Ook zijn er duidelijke aanwijzingen dat het ultra fijnstof afkomstig van Schiphol sterk is afgenomen.

Beeld: GGD Amsterdam

Naar aanleiding van de eerste analyse was het lastig een precieze uitspraak te doen over de effecten van de coronamaatregelen op de luchtkwaliteit omdat die eerste analyseperiode slechts vijf weken bedroeg (16 maart – 20 april). Bij een korte analyseperiode is de invloed van het weer op de luchtverontreiniging groot. Ook bij deze tweede analyse gaat het om een nog relatief korte meetperiode. Het beeld is echter wel duidelijker dan na de eerste analyse.


Nieuw in deze analyse is dat er ook is gekeken naar de hoeveelheid ultra fijnstof (UFP) afkomstig van Schiphol. Het vliegverkeer en wegverkeer zijn de belangrijkste bronnen van ultra fijnstof. Het ultra fijnstof afkomstig van Schiphol is tussen maart en juni sterk afgenomen.


Via het luchtmeetnet volgt de gemeente de ontwikkeling van de luchtkwaliteit. De GGD Amsterdam beheert dit luchtmeetnet. Het luchtmeetnet bestaat uit 12 meetstations die 24 uur per dag, 365 dagen per jaar de luchtkwaliteit in de gaten houden.


De invloed van de coronacrisis zal tijdelijk zijn, daarom is het verstandig door te gaan met de maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit in Amsterdam.