Minister bekent: handhaven Schiphol kan niet

Bron: SchipholWatch


Vandaag stuurde minister Cora van Nieuwenhuizen een brief aan de Tweede Kamer waarin staat wat omwonenden allemaal al wisten: handhaven van Schiphol kan niet. De reden? Dan zijn er geen half miljoen vluchten mogelijk.

Foto: Steve Halama via Unsplash

Ontluisterend eerlijk voor de minister die alom bekend staat als zich graag baserend op mindervalide cijfermateriaal.


‘Anders is er niet zoveel herrie mogelijk’ Op een vraag van kamerlid Suzanne Kröger meldde Van Nieuwenhuizen dat “het niet mogelijk is om zowel te handhaven op het huidige stelstel als op het nieuwe stelsel. Binnen de grenswaarden van het huidige stelsel kan Schiphol niet de 500.000 vliegtuigbewegingen afhandelen op de banen die de minste hinder veroorzaken.”


Kröger staat zelf ook versteld over dit antwoord, getuige haar tweet. “Schiphol is op de pof gegroeid naar 500.000 vliegbewegingen. Zonder stikstofvergunning, zonder goede en handhaafbare geluidsregels. Waarom dan niet de oude regels handhaven om omwonenden te beschermen? Veelzeggend antwoord: dan kunnen we geen 500.000 vluchten hebben.”


Willens en wetens niet handhaven Dit is dus exact de reden waarom de overlast van Schiphol zo explosief heeft kunnen groeien. Er wordt geen enkele norm gesteld aan de overlast die het vliegveld mag veroorzaken.


Een groter brevet van onvermogen kan een minister niet krijgen. Zij worden ingezworen met de eed dat zij de Nederlandse grondwet zullen respecteren. Eén van de onderdelen van de grondwet is artikel 21: “De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.”