Ministerie I&W | Ingediende zienswijzen van organisaties op de ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050

Weblink

https://www.luchtvaartindetoekomst.nl/ontwikkeling+luchtvaart/documenten-luchtvaartnota/default.aspx#folder=1765444


Titel

Ingediende zienswijzen van organisaties op de ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050


Gepubliceerd door

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Type

Zienswijze

Jaar van Publicatie

2020


Abstract

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat publiceerde 139 zienswijzen op de Ontwerp-Luchtvaartnota, die in mei door minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) is gepresenteerd. Eind dit jaar komt de minister met een reactie op de zienswijzen en stelt het kabinet de definitieve nota vast.


Veel zienswijzen zijn ingediend door overheden: 33 gemeenten en alle provincies behalve Friesland stuurden een reactie. De luchtvaartsector stuurde 30 reacties, actie- en bewonersgroepen 38. Veel omwonenden van regionale luchthavens laten van zich horen.

Bron: NRC