Ministerie: KLM moet motie over 1,5 keer modaal respecteren

Bron: Luchtvaartnieuws


SCHIPHOL - KLM moet een motie van de Tweede Kamer over het zoveel mogelijk ontzien van personeel dat tot 1,5 keer modaal verdient respecteren. Dat bleek donderdag tijdens een gesprek met een topambtenaar van het ministerie van Financiën met een aantal vakbonden. De bonden vreesden dat ook de lagere inkomens moeten inleveren.

Beeld: KLM

Het ministerie heeft KLM gevraagd om in de onderhandelingen met de vakbonden over het herstructureringsplan uitvoering te geven aan de motie, die eerder al door de Tweede Kamer werd aangenomen. Op die manier kan invulling worden gegeven aan het principe ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’.


In ruil voor de toegezegd miljardensteun moet KLM flink bezuinigen. Zo moeten de kosten met vijftien procent worden gereduceerd. Duizenden banen verdwijnen en werknemers met hogere salarissen moeten loon inleveren. De bonden zijn echter ontstemd dat ze niet bij de totstandkoming van de voorwaarden zijn betrokken.


Het ministerie van Financiën vindt dat de voorwaarden uit het steunpakket voldoende ruimte bieden aan de vakbonden en aan KLM om tot faire afspraken te komen. De vakbonden – VNC, FNV Cabine, FNV Luchtvaart en CNV - benadrukken dat de KLM-werknemers constructief willen meewerken aan de toekomst van KLM en daarom een dictaat van de overheid verkeerd valt.


Uitgangspunt “In onze democratische samenleving worden moties van de Tweede Kamer gerespecteerd. Het Ministerie heeft daarom aan KLM gevraagd om in de besprekingen met de vakbonden uitvoering te geven aan deze motie. Voor FNV Cabine, FNV Luchtvaart, VNC en CNV is het duidelijk dat KLM deze grens als uitgangspunt zal moeten nemen in de onderhandelingen”, zo melden de bonden in een gezamenlijke verklaring.


Het ministerie heeft verder aangegeven dat de openbare kamerbrief alle informatie bevat over het steunpakket. De onderliggende ‘term sheets’ willen het ministerie en KLM vanwege geheimhouding niet delen. In de onderhandelingen met KLM is voor de bonden alleen de kamerbrief met openbare informatie relevant, aldus het Ministerie.