Ministerie van Infrastructuur en Milieu & Ministerie van Defensie | Luchtruimvisie

In de Luchtruimvisie doet het Rijk duidelijke uitspraken over de toekomstige ontwikkelingen en strategie ten aanzien van de inrichting, het beheer en het gebruik van het Nederlandse luchtruim. De Luchtruimvisie schept duidelijkheid voor luchtruimgebruikers en geeft luchtverkeersdienstverleners een kader voor het aanpakken van de huidige knelpunten en toekomstige opgaven in het Nederlandse Luchtruim. Ten slotte worden concrete acties en maatregelen geformuleerd in de Beleidsagenda Luchtruim om uitwerking te geven aan de Nederlandse ambities. [bron: Luchtruimvisie, 2012]


Download

Luchtruimvisie 2012 - kopie
.pdf
PDF • 4.76MB

Titel

Luchtruimvisie

Auteur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Ministerie van Defensie

In samenwerking met: Luchtverkeersleiding Nederland (LNVL) en Maastricht Upper Area Control (MUAC) Type

Visie

Jaar van Publicatie

2012