Nieuwe navigatietechniek leidt tot nog meer overlast

Bron: ShipholWatch


Al sinds ongeveer 2010 fantaseren Schiphol en het Ministerie van Infrastructuur over het invoeren van een nieuw navigatiesysteem dat bekend staat als ‘performance based navigation’ (PBN) of NextGen. Dat systeem biedt operationele voordelen (lees: geld), maar zal het leven van een grote groep Nederlanders tot een ware hel maken.

Foto: @chairulfajar_ via Unsplash

Dit blijkt uit ervaringen van omwonenden van buitenlandse luchthavens die al langer geteisterd worden door geconcentreerde stromen van vliegtuigen over hun dak.


PBN maakt het voor Schiphol mogelijk nog meer vliegtuigen in kortere tijd af te handelen, geoptimaliseerde vliegpaden te gebruiken (‘goed voor de uitstoot’) en om de veiligheid te kunnen waarborgen bij hogere aantallen vliegbewegingen.


Wat niet wordt verteld is dat de gecomputeriseerde navigatie volgens PBN vliegtuigen heel precies over één bepaalde route stuurt. Niet langer zou een etmaal Schiphol de uitgebreide waaiervorm aan vluchten laten zien, maar slechts afgebakende routes van aankomst en vertrek.


Manier om overlast weg te rekenen Een belangrijk voordeel voor Schiphol is dat zo’n scherpe afbakening per saldo minder woningen met lawaai belast. Het aantal gehinderden neemt zo op papier af, zodat het aantal vluchten mag toenemen, zo luidt de wet vooralsnog.


Maar wat als uw woning onder zo’n strak gedefinieerde route staat? Berekeningen tonen aan dat de geluidsbelasting dan wel met een factor drie kan toenemen ten opzichte van de huidige situatie die ook al niet mals is.


Lawaai-riolen Britse ervaringsdeskundigen spreken dan ook van ‘lawaai-riolen’. Woont u in zo’n ‘riool’, dan krijgt u de overlast van de totale vliegindustrie op Schiphol over u heen gestort.


Volgens onderzoek van de University of Columbia wegen de voordelen van de met PBN verkorte vliegtijden niet op tegen de negatieve gevolgen op de gezondheid van de mensen onder zo’n vliegroute. De universiteit stelt letterlijk dat het leven van die mensen met jaren wordt ingekort door de toegenomen overlast en vervuiling.


Toepassing PBN bij Schiphol onmenselijk De universiteit concludeert dan ook dat het toepassen van PBN in drukbevolkte gebieden ‘not done’ is. Het kan wel voordelen bieden als een luchthaven ver van de bebouwde kom is gebouwd. Dat geldt echter voor geen van de vliegvelden in ons land.


Het is ons nog niet bekend wanneer Schiphol denkt PBN-navigatie in te gaan voeren. Zo nu en dan komt er iets naar buiten over de implementatie van deze technologie. Wel zeker is dat er hard aan gewerkt wordt en dat het grote gevolgen zal krijgen voor veel mensen in de regio.