Nieuwe vakbond moet stem geven aan jonge KLM’ers

Bron: Up in the Sky


Zeven KLM’ers zijn een nieuw initiatief gestart: UnifiedKLM. Hiermee willen zij jonge KLM’ers een stem geven, want uit onderzoek zou blijken dat zij zich niet vertegenwoordigd voelen door de huidige vakbonden.

Beeld:KLM

Opspraak

450 aanhangers van dit initiatief betekent volgens de oprichters officiële erkenning als nieuwe vakbond door KLM. De bond zegt dat de toekomst van KLM in opspraak is en daarom onderzoek deed naar de wensen en behoeften van jong KLM-grondpersoneel omtrent vakbonden en arbeidsvoorwaarden.


Onderzoek

Ruim 160 KLM-grondpersoneelsleden onder de 40 jaar namen deel aan de survey. Het onderzoek toont aan dat 91 procent van de respondenten zich momenteel niet gerepresenteerd voelt door de huidige KLM-vakbonden. “Opvallend in een tijd waarin de toekomst van werkgever en werknemer zo ter discussie staat”, aldus UnifiedKLM.


Nieuw geluid

De vakbond concludeert uit het onderzoek dat jonge KLM’ers behoefte hebben aan een nieuw geluid. Flexibele arbeidsvoorwaarden, duurzaamheid en een positieve samenwerking met de werkgever zouden daarin centraal moeten staan. “Dit geluid kan pas een stem krijgen bij de cao-onderhandelingen als een vakbond deze vertolkt. Unified KLM startte om deze reden het initiatief: een nieuwe, moderne en transparante vakbond die dit geluid een stem gaat geven. Een stem die ervoor zorgt dat KLM’ers samen bouwen aan de toekomst van morgen.”