Nieuwe vertrekronde bij KLM

Bron: Zakenreis


KLM heeft maandag een nieuwe vrijwillige vertrekronde geopend, omdat de realiteit “stevig” afwijkt van eerdere verwachtingen. Het bedrijf overleeft de crisis momenteel op miljardensubsidies, maar moet in ruil daarvoor fors snijden in de organisatie.

Beeld: Zakenreis

KLM ging er de afgelopen tijd vanuit dat de door corona gedecimeerde vraag snel zou herstellen. In de zomer van 2021 zou volgens de prognose nog slechts sprake zijn van 20 procent vraaguitval. Daar is het bedrijf nu op teruggekomen, met nieuwe maatregelen als gevolg.


“De KLM Vrijwillige Vertrekregeling 2020 wordt vanaf maandag 19 oktober opnieuw opengesteld voor specifieke KLM-doelgroepen,” schrijft het bedrijf. “Doel hiervan is om boventalligheid verder te beperken nu de gedetailleerde herstructureringsplannen voor de verschillende divisies bekend zijn. Een hernieuwde openstelling past ook bij de realiteit van een verder verslechterende markt.”


KLM hanteerde afgelopen voorjaar ook al de VRR, om het personeelsbestand te verkleinen. In de zomer ging de airline er nog vanuit dat het toen ingezette herstel van de markt verder zou gaan, maar het omgekeerde blijkt het geval. Door de tweede coronagolf is sinds augustus het aantal vervoerde passagiers weer weggezakt.


Een miljard subsidie KLM krijgt sinds maart 2020 loonsubsidie via NOW; dit bedrag loopt eind van dit jaar op tot een miljard euro. De regering heeft al aangekondigd dat de subsidieregeling, voor het hele bedrijfsleven, in elk geval doorloopt tot de zomer van 2021. KLM heeft verder leningen van en via de staat ontvangen, ter waarde van nog eens 3,4 miljard euro, tegen zeer zachte voorwaarden. De rente is het Euribor-tarief en dat is momenteel negatief, leners krijgen geld toe.


Minister van Financiën Wopke Hoekstra heeft echter aangegeven dat voor KLM nul procent de grens is. Het bedrijf leent dus gratis en zonder verder risico. Mocht KLM omvallen – en dat is nog steeds denkbaar – dan neemt de staat de schulden over.


Hoekstra heeft in ruil voor het staatsinfuus wel grote ingrepen bij KLM geëist, met name verlaging van de kosten. KLM doet dit door het personeelsbestand in te krimpen en de lonen van de beter-betaalde werknemers te verlagen.


Verslechtering Eind juli dacht KLM nog dat een krimp van 5.000 arbeidsplaatsen  – op de ongeveer 30.000 – voldoende zou zijn. Veel personeel heeft het bedrijf inmiddels verlaten, op basis van het niet verlengen van tijdelijke contracten, natuurlijk verloop en de VVR. “KLM houdt rekening met een verdere verslechtering, wat uiteindelijk directe invloed zal hebben op de hoeveelheid mensen die nodig is voor KLM in 2021.”


Wat de huidige productie (het aantal vervoerde passagiers en de opbrengst per passagierskilometers) is van KLM en haar eigenaar Air France, is onduidelijk. De twee carriers geven sinds april geen vervoerscijfers meer. De luchthavens waar ze gebruik van maken doen dat wel. Voor KLM moeten we afgaan op de data die Schiphol levert: in september was het verkeer er 80 procent lager dan in september 2019.