NLR | Het meten van vliegtuiggeluid; Wat is mogelijk en wat doen we ermee?

Download

NLR 2014 Het meten van vliegtuiggeluid -
Download • 1.10MB


Titel

Het meten van vliegtuiggeluid Wat is mogelijk en wat doen we ermee?


Auteurs

Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium:

D.H.T. Bergmans, H.W. Veerbeek en R.H. Hogenhuis


Type

Analyse, Artikel


Jaar van Publicatie

2014


Probleemstelling

Vliegtuiggeluidmetingen rondom luchthavens, wat is mogelijk en wat doen we ermee? In de afgelopen decennia zijn verschillende pogingen gedaan om meer te doen met meetresultaten binnen bestaande (milieu)beleidskaders. Dit artikel geeft inzicht in de inzetbaarheid van vliegtuiggeluidmetingen anno 2014.

Bron: NLR


Resultaten en conclusies

Vooralsnog hebben de meetresultaten voornamelijk een informatief karakter. Tot op heden wordt het gebruik van metingen voor handhaving onwenselijk geacht. Hier liggen maatschappelijke, technische en juridische argumenten aan ten grondslag. Desondanks is het mogelijk om meer te doen met metingen, maar dan in het gebied tussen informeren en handhaven in. Voorbeelden hiervan zijn aanspreken en trendvalidatie. Deze voorbeelden zijn in dit artikel toegelicht.

Bron: NLR