NLR | Luchtzijdige inpassing Lelystad

In het Aldersadvies voor het jaar 2020 wordt uitgegaan van maximaal 510.000 mainportgebonden vliegtuigbewegingen op Schiphol en totaal 70.000 niet-mainportgebonden vliegtuigbewegingen op de luchthavens Lelystad en Eindhoven samen. Dit verkeer wordt geacht 50/50 verdeeld te worden, resulterend in 35.000 vliegtuigbewegingen op luchthaven Lelystad in 2020. In dit onderzoek wordt ingegaan op de behoefte van de Alderstafel aan een objectieve analyse van nader vast te stellen mogelijke oplossingsrichtingen voor de luchtzijdige inpassing van het verkeer van/naar luchthaven Lelystad.


Download

NLR - luchtzijdige_inpassing_la - kopie
Download • 2.01MB

Titel

Luchtzijdige inpassing Lelystad; Analyse en mogelijke oplossingsrichtingen in het kader van de Alderstafel Lelystad

Auteur

NLR Type

Onderzoek, Analyse Jaar van Publicatie

2012