OFL | Sturen in een volatiel domein; Governance en participatie in de luchtvaart

Download

OFL - Sturen-in-een-volatiel-domein-gove
.
• 1.21MB

Titel

Sturen in een volatiel domein; Governance en participatie in de luchtvaart

Auteur

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving

Commissie governance en participatie luchtvaart:

Prof. mr. em. M.J. (Job) Cohen, (voorzitter)

Dr. S. (Sanne) Akerboom

E.M. (Elzeline) de Jong

Dr. J. (Jorren) Scherpenisse

Prof. drs. em. J.G. (Jaap) de Wit

Type

Rapport

Jaar van Publicatie

2020


Aanvullend

Kamerbrief bij advies commissie governance en participatie luchtvaart OFL over Ontwerp Luchtvaartnota:

Kamerbrief bij rapport-overlegorgaan-fys
.
• 210KB