Onderhandelingen KLM in volle gang

Bron: FNV


Op 1 oktober 2020 moet de KLM aan de overheid melden of zij voldoet aan de eisen die gesteld zijn voor het verstrekken van een lening en het geven van garanties. Dat is de reden dat we nu intensief met KLM praten over het sociaal plan en de bijdrage van de werknemers. Wij zijn niet gebonden aan de datum van 1 oktober, maar willen wel vaart maken.

Beeld: FNV

Verschillen zijn nog groot

Jij wilt ook weten waar je aan toe bent. Vertraging heeft geen enkele zin. Deze week zijn de plannen met betrekking tot de reorganisatie naar buiten gebracht, dat heeft bij veel werknemers tot bezorgdheid geleid over het behoud van zijn/haar baan. Daarom werken we hard aan goede oplossingen. Helaas zijn de verschillen met wat KLM wil, nog groot.


Sociaal plan

Wij hebben van KLM geëist dat we inzicht krijgen in de vacatures en aantallen werknemers in de nieuwe organisatie. We willen alles op alles zetten om met maatwerkoplossingen iedereen binnen boord te houden. Er zijn namelijk wel voldoende banen, maar volgens KLM zijn die niet geschikt voor degenen die boventallig worden. Wij willen echter voorkomen dat KLM op veel plekken weer uitzendkrachten gaat inzetten en alleen hele korte diensten gaat aanbieden. KLM heeft de gevraagde informatie toegezegd.


Met het verbeteren van deeltijdregelingen, interne mobiliteit, mogelijk detachering en om/bijscholing willen we gedwongen ontslag voorkomen. KLM moet dan natuurlijk geen werk gaan uitbesteden, zoals nu dreigt te gebeuren met de afhandeling van Transavia.


Bijdrage werknemers

In het overleg met KLM is ook gesproken over de bijdrage van de werknemers. Daarbij stelt KLM voor dat alle werknemers afstand doen van de loonsverhogingen die in het cao-akkoord zijn afgesproken (2 x 2,5%). De hogere inkomens moeten dan nog meer bijdragen omdat volgens de overheid de bijdragen hoger moeten zijn als de salarissen hoger zijn. 


De overheid heeft echter ook gezegd dat de inkomens tot modaal geen bijdrage hoeven te leveren. De Tweede Kamer heeft hier nog aan toegevoegd dat 1,5 modaal ontzien moet worden. FNV Luchtvaart stelt zich daarom op het standpunt: werknemers met een inkomen tot 1,5 keer modaal hoeven niets bij te dragen.


KLM vindt echter dat het niet verkoopbaar is, dat een bedrijf dat technisch failliet is een loonsverhoging gaat betalen. Volgens ons is dit niet meer en niet minder dan het uitvoeren van bestaande afspraken, te vergelijken met het maken van een stap in de salarisschaal. We staan hier dus nog mijlenver uit elkaar.


Wij zullen KLM erop blijven wijzen dat de laagstbetaalden ontzien moeten worden. Dat gebeurt nu op geen enkele manier.


Digitale informatiebijeenkomst

We kunnen ons heel goed voorstellen dat je veel vragen hebt of opmerkingen. Daarom organiseren wij een digitale vergadering op maandag 21 september 2020. De bijeenkomst begint om 14.00 uur. Je kunt deelnemen via deze link.