Personeel KLM verbolgen over extraatjes voor piloten

Bron: Financieel Dagblad


Binnen KLM is wrevel ontstaan over bezuinigingsafspraken die zijn gemaakt met de piloten. De vliegers krijgen voor hun loonoffer van maximaal 20% een aantal aanbiedingen waar het gaat om goedkoop reizen met de familie. Vakbonden CNV en FNV spreken van een ongelijke behandeling. De extraatjes gelden niet voor alle werknemers.

Stewardessen helpen reizigers met het inchecken van hun bagage. | Foto: Ramon van Flymen / FD

Binnen KLM is wrevel ontstaan over de bezuinigingsafspraken die de luchtvaartmaatschappij heeft gemaakt met de piloten. Uit een intern document van pilotenbond VNV blijkt dat de drieduizend vliegers in ruil voor een loonoffer privileges hebben gekregen waar het gaat om reizen met familie en upgrades naar businessclass. Andere vakbonden spreken van ongelijke behandeling.


Met KLM is overeengekomen dat de piloten de komende jaren een aantal 'non cash'-aanbiedingen krijgen. Voor de komende vijf jaar kunnen zij bijvoorbeeld eenmaal per jaar extra gebruikmaken van ‘geboekt IPB’-tickets. Die goedkopere tickets kunnen worden verzilverd als er in het vliegtuig plaats over is (Indien Plaats Beschikbaar). Daarnaast zal een automatische upgrade naar business class worden gegeven, en wordt vijf jaar lang hun zogeheten PSN (priority serial number) verlaagd. Dat betekent dat ze voorrang krijgen bij bepaalde vluchten. En hoe lager het nummer, hoe hoger de prioriteit.


Blijk van waardering

Die extra gunsten zijn niet verleend aan het cabinepersoneel en het grondpersoneel. ‘Samen met KLM hebben we gezocht naar elementen waaruit de waardering kan blijken voor de inzet en bijdrage van haar piloten‘, schrijft pilotenbond VNV aan zijn achterban.


De afspraken die KLM recent heeft gemaakt met alle vakbonden moeten nog beoordeeld worden door minister Wopke Hoekstra van Financiën. De bewindsman heeft strikte voorwaarden verbonden aan de goedkeuring van het steunpakket van €3,4 mrd, dat KLM krijgt om de coronacrisis te overleven.


Transparantie

Vakbond CNV vindt dat KLM moet uitleggen waarom ze van mening is dat de piloten extra privileges verdienen voor de bijdrage die ze leveren, en die de rest van ‘de blauwe familie’ niet krijgt. ‘KLM moet volledige transparantie betrachten met betrekking tot de afspraken met de vliegers en de berekeningen die daar achter zitten', zegt bestuurder Michiel Wallaard. Hij heeft het officiële protocol nog niet kunnen inzien.


Ook FNV is niet te spreken over de in zijn ogen ongelijkwaardige behandeling van de 30.000 medewerkers van KLM. ‘Bij de grondmedewerkers is grote verontwaardiging ontstaan over het feit dat de piloten iets teruggevraagd hebben', zegt bestuurder Jan van den Brink. ‘De grootverdieners krijgen als enige een presentje voor geleverde bijdragen. Daar is het laatste woord nog niet over gesproken.’


Piloten leveren 20% in

Na moeizame onderhandelingen sloot KLM vorige week drie aparte overeenkomsten met vertegenwoordigers van het cabine- en grondpersoneel en met piloten. Een loonkostenbezuiniging en het sociaal plan waren noodzakelijk in het kader van het steunpakket dat de luchtvaartmaatschappij kreeg en dat door het ministerie van Financiën wordt gegarandeerd.


Werknemers met inkomens vanaf drie keer modaal (bijna €110.000), onder wie piloten, leveren tot 20% van hun inkomen in. Het gaat bij de vliegers om een winstuitkering over 2019, eindejaarsuitkeringen en reeds toegezegde loonsverhogingen. Piloten die minder dan drie keer modaal verdienen, leveren eveneens een vijfde in, meer dan minister Hoekstra had geëist. Voor de andere beroepsgroepen gelden salariskortingen die vanaf anderhalf keer modaal staffelgewijs oplopen tot 20% voor salarissen van drie keer modaal.


Wachtgeld en terugkeergarantie

Het akkoord met de piloten was het sluitstuk van een hectische week. Vier uur voor de deadline van het ministerie was er witte rook. Uit het interne document van VNV aan de leden blijkt dat er geen ontslagen vallen onder hun achterban. Er is weliswaar een overschot aan vliegers op de toestellen B737, A330 en B747, maar die kunnen gebruik maken van een wachtgeldregeling. Ook kunnen zij een of twee jaar voor een andere maatschappij gaan vliegen, met terugkeergarantie. Voor iedereen geldt dat het vaste maandinkomen en daarbij behorende oudedagvoorziening in stand is gebleven, schrijft VNV.


PvdA-Kamerlid Henk Nijboer vindt dat minister Hoekstra snel duidelijkheid moet verschaffen over KLM. 'Ik begrijp het heel goed dat men met scheve ogen naar de piloten kijkt', zegt hij. 'Ik heb nog geen Kamerbrief gezien. Voor een minister die potentieel €3,4 mrd beschikbaar stelt, vind ik dat nergens op lijken.'


KLM stelt in een reactie dat de gemaakte afspraken voldoen aan de overheidsvoorwaarde dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. De afspraken zijn daarmee tussen en binnen de verschillende beroepsgroepen anders, stelt een woordvoerder, 'maar in balans'. VNV wilde desgevraagd niet reageren.