Perspectief KLM blijft hoogst onzeker

Bron: Financieel Dagblad


KLM-directie, bonden en ondernemingsraad toonden zich na lange onderhandelingssessies donderdag eensgezind in de manier waarop ze de crisis bij de luchtvaartmaatschappij te lijf willen gaan. Dat is winst, aangezien de nood bij de luchtvaartmaatschappij hoog is. Andersom gesteld: als het overleg was mislukt, zou dat ongepast en onverantwoord zijn.

Beeld: ANP

Bij de onderhandelingen lag de nadruk op de bezuinigingen en de gevolgen daarvan. KLM snijdt tot eind dit jaar 4500 van de in totaal 30.000 banen weg. Daarnaast worden de arbeidsvoorwaarden versoberd. Het zijn maatregelen die minister Hoekstra tevreden moeten stemmen. Hij verbindt aan het verstrekken van het steunpakket van €3,4 mrd de eis dat KLM 15% moet bezuinigen. Dat is overigens een bescheiden percentage, voor wie de huidige ravage in de luchtvaart tot zich neemt. Niet voor niets zinspeelde KLM-president Pieter Elbers in een interview met het FD twee weken geleden op nog een extra inkrimping met 1500 arbeidsplaatsen.


Het kabinet moet beoordelen of de KLM-voorstellen aan de voorwaarden voldoen, ook op het gebied van nachtvluchten en nivellering van de salarissen in crisistijd. Is dat het geval, dan wordt de miljardensteun vrij gevlagd en kan KLM de komende herfst- en wintermaanden overleven. Voor de periode daarna wordt in Den Haag en in Parijs echter al nagedacht over een extra kapitaalinjectie voor moederconcern Air France-KLM.


Direct na de uitbraak van de coronapandemie legde het kabinet de nadruk op behoud van 'onze blauwe trots'. Nu de crisis vele malen dieper ingrijpt dan destijds werd verondersteld, onderstreept minister Hoekstra dat steunverlening niet ongeclausuleerd is. KLM, en bij een emissie straks moederconcern Air France-KLM, moet in zijn optiek fundamentele stappen zetten om concurrerend te blijven. Cruciale vraag is dan of de huidige holding- en organisatiestructuur de beste kansen biedt.


Dat gaat verder dan de buikriem 15% aanhalen en wachten tot het vaccin er is. KLM moet de burger duidelijk maken hoe het de miljardenlening denkt terug te betalen en in concurrentie met andere maatschappijen op de lange termijn kan excelleren. Datzelfde geldt straks evenzeer voor minister Hoekstra. Zodra hij groen licht geeft aan het steunpakket van €3,4 mrd, kan de bewindsman zich niet langer verschuilen achter bezweringsformules. Ook hij ontkomt er niet aan om het perspectief van KLM — en met de emissie in zicht ook dat van Air France-KLM — te schetsen. Ondanks de positieve stappen die KLM deze week heeft gezet, is dat nog uitermate troebel.