Regionale luchthavens tevreden met ontwerpbesluit natuurvergunning

Bron: Luchtvaartnieuws


SCHIPHOL - Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport zijn tevreden met de natuurvergunning die minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) aan beide luchthavens wil verlenen. Volgens het ministerie van LNV leiden de activiteiten van beide luchthavens niet tot aantasting van de natuurlijke kenmerken van de relevante Natura 2000-gebieden.

Foto: Eindhoven Airport

De luchthavens dienden op 1 oktober een aanvraag voor een natuurvergunning in. Wat betreft Eindhoven Airport was die gebaseerd op het gebruik van de luchthaven conform het Luchthavenbesluit 2014, met maximaal 43.000 toegestane vliegtuigbewegingen per jaar.


Rotterdam The Hague Airport diende een aanvraag voor een natuurvergunning in die was gebaseerd op het gebruik van de luchthaven conform het aanwijzingsbesluit 2001. Daarbij gaat het om maximaal 24.923 vliegtuigbewegingen in het segment 'groot vliegverkeer'.


“Het ministerie acht onze activiteiten vergunbaar”, zeg Roel Hellemons, directeur van Eindhoven Airport. “Dat is een mooi startpunt om in samenspraak met de omgeving en andere betrokken partijen te blijven bouwen aan ontwikkeling van de luchthaven in balans met de omgeving.”


Ron Louwerse, directeur van Rotterdam The Hague Airport, noemt het krijgen van deze vergunning “een mooi uitgangspunt” om met de omgeving te blijven bouwen aan de luchthaven. “Daarbij zoeken we naar een balans tussen lusten en lasten van de luchthaven. We blijven daarover in gesprek met partners en onze omgeving.”


Minister Schouten publiceerde ook ontwerpbesluit natuurvergunningen voor Schiphol en Lelystad Airport.