Reorganisatie KLM in uitvoering

Bron: FNV


FNV Luchtvaart overlegt met KLM elke week over de uitvoering van de reorganisatie en de toepassing van het sociaal plan. Bijna alle adviesaanvragen voor de reorganisatie zijn door de OR goedgekeurd. KLM mag nu uitvoeren.

Beeld: FNV

Waar staan we nu?

Stap 1 - Beperken van de boventalligheid door:

  • Vrijwillige vertrekregeling. VVR voor die functies waar boventalligheid is.

  • Er loopt nog een vrijwillige vertrekregeling voor de functies Teamlid, Service Agent, Landside Agent en Personal Lounge Agent. In die functies is geen boventalligheid, maar indien hier werknemers vertrekken, kunnen boventalligen naar deze plekken.

  • Deeltijd. Indien werknemers in de functies met boventalligheid minder gaan werken, wordt de boventalligheid minder, kunnen werknemers in dienst blijven. Bij 20% minder werken, krijg je een toeslag waardoor het inkomen niet met 20% vermindert. Aanmelden kan tot en met 11 december.

  • Detacheren bij andere KLM bedrijven.

  • Overgang naar een andere sector. Aanmelden als jullie belangstelling hebben. Stichting de Buitenboordmotor is ingeschakeld om te kijken waar kansen liggen in andere sectoren.

  • 3 jaar stoppen voor AOW: deze regeling is voor alle werknemers!

  • Deeltijdpensioen in combinatie met deeltijdwerken.


Stap 2 - Afspiegelen: aanwijzen boventalligheid. Dat gebeurt in januari 2021.


Stap 3 - Plaatsen en selecteren voor de openstaande functies. FNV Luchtvaart discussieert nog met KLM over de plaatsing, met of zonder aanvullende scholing en wanneer solliciteren.

FNV Luchtvaart concentreert zich nu op het beperken van de boventalligheid.

Denk goed na of jullie, individueel of gezamenlijk gaan voor oplossingen die de boventalligheid beperken. Wij vinden dat er nog te weinig aandacht is om in deeltijd te gaan werken.Uitkering winstdeling

Voor de werknemers die tot 1,5 keer modaal verdienen, is afgesproken dat de halve winstuitkering 2019 zo snel mogelijk wordt uitbetaald. Helaas lukt dat niet in december. Voor de bepaling van de werknemersbijdrage worden alle loonelementen meegenomen. Dat leidt tot enorme rekenpartijen. Kortom, KLM weet nog niet precies wie recht hebben op de uitbetaling van de halve winstuitkering. De grens 1,5 keer modaal is nog niet vastgesteld.Aanpassen van diensten

De afspraken m.b.t. het aanpassen van diensten stonden in onze vorige nieuwsbericht, de zogenaamde NOW 3 afspraken. KLM voerde deze nog niet uit omdat niet alle vakbonden hadden getekend. Nu is afgesproken dat vanaf 3 december KLM de afspraken uitvoert. Dat betekent dus dat er altijd eerst een vrijwillige uitvraag komt. Minimaal 4 dagen van te voren kondigt KLM aan de diensten die naar een ander dagdeel verschuiven (aanvangstijd verschuift meer dan 4 uur).