RIVM | Samenvattende rapportage Monitoringprogramma Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol 2006

Download

RIVM 2008 Gezondheidskundige Evaluatie S
• 42KB


Titel

Samenvattende rapportage van het Monitoringprogramma Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol 2006


Auteur

DJM Houthuijs, CMAG van Wiechen, ORP Breugelmans, M Marra


Type

Briefrapport


Jaar van Publicatie

2008


Samenvatting

Dit briefrapport geeft een samenvatting van de resultaten en conclusies van het monitoringprogramma GES zoals uitgevoerd in 2006. Het beschrijft de laatste stand van zaken voor wat betreft de relatie tussen vliegtuiggeluidbelasting en het effect op hinder, slaapverstoring, klagers van vliegtuiglawaai en hoge bloeddruk. De volledige rapportage verschijnt in het voorjaar van 2008.

Bron: RIVM