Schiphol organiseert nieuwe fopsessies voor buren

Bron: SchipholWatch


Opnieuw gaat Schiphol voor de vorm in gesprek met zijn buren. In Aalsmeer, Assendelft en Nieuwe Wetering organiseert het vliegveld drie dagen vol met fopsessies waarin burgers zogenaamd kunnen meepraten over ‘minder hinder’.

De gelikte website vol met nepmaatregelen, samengesteld door de spindokters van Schiphol en LVNL. | Beeld: SchipholWatch

SchipholWatch ziet dit als kwade opzet van directeur Dick Benschop. Overleg over hinderbeperking dient formeel plaats te vinden in de Omgevingsraad waarin ook bewoners zijn vertegenwoordigd.

Door nu individuele burgers uit te nodigen voor praatclubjes gaat Benschop geheel voorbij aan de wettelijk opgelegde taak van de Omgevingsraad. Het passeren van de raad resulteert in een overleg puur voor de bühne.


Schiphol heeft geen enkele verplichting iets te doen met de uitkomsten van het overleg. En gaat daar dan ook niets mee doen, zo heeft het verleden al veelvuldig aangetoond.


Spindokters Van de sessies hoeft kortom niets te worden verwacht. Benschop heeft zijn spindokters al opdracht gegeven een gelikte website online te zetten waarop de – inmiddels door vriend en vijand weggehoonde – ‘hinderbeperkende’ maatregelen worden uitgelegd.


Voor een belangrijk deel is dat oude wijn in nieuwe zakken, voor een ander deel zijn de maatregelen in de praktijk niet uit te voeren, laat staan te handhaven en voor weer een ander deel betekenen de ‘maatregelen’ dat minder hinder voor de ene gemeente tot meer overlast leidt voor andere gemeenten (hinderverplaatsing).


Ook ligt een deel van de ‘maatregelen’ in de lijn van een verbetering van de communicatie met omwonenden. Die pleisters leveren vanzelfsprekend al helemaal geen beperking op van de hinder.

Tot slot stelt Schiphol maatregelen voor waarop het nauwelijks invloed kan uitoefenen en waarbij het vliegveld zwaar afhankelijk is van het al dan niet meewerken door vliegmaatschappijen. Vlootvernieuwing zit er de komende tien jaar immers niet in, gezien de desastreuze financiële positie van de meeste vliegtuigexploitanten.


Vervuiler wil er niet voor betalen Benschop wil nu dat burgers hun vrije tijd komen opofferen om mee te denken over oplossingen voor de problemen van zijn vliegveld. Voor zover bekend staat daar niet eens een vergoeding tegenover. De vervuiler hoopt op deze manier kennelijk zo goedkoop mogelijk aan advies te komen over werkelijke verbeteringen.


In het verleden hebben zowel officieel als officieus overleg tussen Schiphol, omwonenden en gemeentelijke of provinciale bestuurders helemaal niets opgeleverd aan echte hinderbeperking. Integendeel: de overlast is jaar op jaar alleen maar groter geworden.


Eis echte oplossingen SchipholWatch raadt lezers dan ook aan niet in deze zoveelste babbeltruc van Schiphol te trappen. Laat Schiphol lekker zijn eigen problemen oplossen en investeren in échte oplossingen – zoals een verhuizing naar zee of het inzetten op een netwerk met toegevoegde waarde voor de economie van ons land en derhalve een sanering van het segment overstappers en een drastische vermindering van de kiloknaller-pretvluchtjes.


Mocht u toch geïnteresseerd zijn zo’n sessie te gaan bijwonen, ga dan liefst als demonstrant. Neem protestborden mee en laat uw mening duidelijk horen. Ga niet in op de nepmaatregelen, maar eis echte oplossingen. En dien een declaratie in voor uw tijd en reiskosten.